nieuws

Uitbreiding toetsing branche-arbocatalogus

Wetgeving

Het ministerie van SZW kan voortaan ook individuele arbocatalogi toetsen op branche-, sectoraal of landelijk niveau. Zij bekijkt dan of de totstandkoming goed is verlopen en of de catalogus adequaat is.

Uitbreiding toetsing branche-arbocatalogus

Tot nu toe was toetsing en vermelding in de beleidsregel niet mogelijk voor arbocatalogi met algemene strekking van individuele bedrijven. Dit verandert met de wetswijziging van artikel 3 van de Beleidsregel arbocatalogi.

Soms geen samenwerking mogelijk

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. Toetsing vond al wel plaats van arbocatalogi met een algemene strekking, dus voor een hele branche of sector. Individuele bedrijven of organisaties moesten daartoe in samenspraak met vergelijkbare bedrijven en organisaties (zoals vakverenigingen) tot een gezamenlijke arbocatalogus komen.

Individuele catalogi met algemene strekking

In sommige gevallen was een samenwerking niet realiseerbaar, bijvoorbeeld door de structuur van de sector of branche. De arbocatalogi van defensie en de politie zijn hier goede voorbeelden van. Deze catalogi hebben echter wel een algemene (landelijke) strekking, en zijn van toepassing op zeer grote aantallen werknemers. Ook al is hier sprake van slechts één werkgever, voortaan zal toch toetsing en opname in de Beleidsregel arbocatalogi 2010 plaatsvinden van zo’n arbocatalogus. Werknemers moeten via hun pv of vakvereniging wel nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de arbocatalogus.

Aantal (deel)arbocatalogi toegevoegd

Aan de Beleidsregel arbocatalogi 2010 is een aantal (deel)arbocatalogi toegevoegd. Deze (deel)arbocatalogi zijn door de Inspectie SZW marginaal getoetst en voldoen voor de daarin vermelde risico’s. Het gaat om arbocatalogi voor drie nieuwe branches/sectoren (defensie, houthandel en waterbedrijven) en 33 aanvullingen of deelcatalogi voor sectoren/branches die al een arbocatalogus hebben.

Functie arbocatalogus: referentiekader

In de wijziging van de Beleidsregel arbocatalogi 2010 is verder opgenomen dat partijen erop moeten toezien dat een arbocatalogus (of een onderdeel daarvan) blijft aansluiten bij de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving en de algemeen erkende stand van de wetenschap en techniek in de betrokken sector of branche. Dit is van belang met het oog op de functie van de arbocatalogus als referentiekader.

Bron: Staatscourant 2016, 67112

 

> Meer weten over arbocatalogi? Doe uw licht op in het Arbonormenboek.

Reageer op dit artikel