nieuws

Veel gesjoemel in de schoonmaak

Wetgeving

Uit het Jaarplan 2017 kwam het al duidelijk naar voren. De Inspectie SZW hanteert een nieuwe aanpak waarbij het aantal inspecties niet meer leidend is. “Niet het aantal, maar het effect.”

Veel gesjoemel in de schoonmaak

In plaats daarvan kiest zij steeds meer voor een risicogerichte aanpak van overtredingen met veel maatschappelijke impact. Doel: misstanden bij bedrijven doelmatiger opsporen en aanpakken.

Aangescherpte aanpak arbeidsmarktfraude

Met het oog daarop heeft de Inspectie SZW al in 2016 voor alle bedrijfstakken de aanpak van arbeidsmarktfraude aangescherpt. Eerder ging het vooral om controles op de naleving van één wet op het gebied van ‘eerlijk werk’ bij veel bedrijven. Het accent lag daarbij vaak op het in dienst hebben van illegale werknemers. In 2016 inspecteerden de controleurs minder bedrijven – rond de 3.000 – op naleving van meer wetten. Naast illegale arbeid waren betaling van het minimumloon en inachtneming van de wettelijke werktijden aandachtsgebieden.

Schoonmaakbranche heeft hoge prioriteit

Binnen de aanpak van arbeidsmarktfraude blijft de schoonmaakbranche ook in 2017 hoog op de prioriteitenlijst staan van de Inspectie SZW. Volgens de inspectie bestaan er in die branche structureel misstanden als het gaat om eerlijke en veilige werkomstandigheden. De grootste risico’s liggen op het vlak van onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude, schijnconstructies, fictieve dienstverbanden en overschrijding van arbeidstijden. Door laaggeschoolde arbeid en werknemers van wie een aantal de Nederlandse taal maar beperkt beheerst, bestaat er grote afhankelijkheid van de werkgever door nul-urencontracten en stukloon.

Boete voor een derde schoonmaakbedrijven

De nieuwe aanpak leidt tot de constatering van meer overtredingen per inspectiebezoek. Waar in 2014 19 procent van de bezochte bedrijven een waarschuwing kreeg, was dit in de eerste helft van 2016 bij maar liefst 40 procent. Ruim de helft van de 156 schoonmaakbedrijven die in het afgelopen jaar een bezoek kreeg van de inspectie, heeft een wet overtreden op het gebied van arbeidstijden, minimumloon en in dienst hebben van illegale werknemers. Een derde van de gecontroleerde bedrijven moet een boete betalen.

Bronnen: volkskrant.nl, servicemanagement.nl

Reageer op dit artikel