nieuws

Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?

Wetgeving

Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. De gewijzigde wet geeft de bedrijfsarts nadrukkelijk een actieve rol bij preventie. Ook mogen werknemers vrij bij hem langskomen via het open spreekuur.

Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?

Wat gaat de bedrijfsgeneesheer nieuwe stijl nu eigenlijk precies doen en wat is er anders dan eerst? Een korte toelichting over zijn toekomstige rol, met een animatie van de overheid.

Rol bij preventie beroepsziekten

Als het goed is zien de meeste werknemers de bedrijfsarts zelden of nooit. Tot nu toe komt hij vooral in beeld als er sprake is van langdurig ziekteverzuim. Door de veranderingen in de Arbowet krijgt de bedrijfsarts echter nadrukkelijker een rol bij de preventie van beroepsziekten. Hij moet eerder in actie komen, dus niet pas op het moment dat werknemers uitvallen. Hij moet regelmatig gaan overleggen met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad. Hoe dit overleg is geregeld, moeten werkgevers vastleggen in het basiscontract met de arbodienstverlener.

Vrije toegang: open spreekuur

Werknemers kunnen door de gewijzigde Arbowet weleens vaker met de bedrijfsgeneesheer te maken krijgen. In de vernieuwde Arbowet is namelijk geregeld dat werknemers recht krijgen op vrije toegang tot de bedrijfsarts. Zij mogen bij hem langs gaan voor een persoonlijk consult, ook en juist als zijn (nog) niet ziek zijn. Daarvoor kunnen zij gebruikmaken van een open spreekuur op een toegankelijke locatie. Daarnaast is nieuw dat werknemers recht krijgen op een second opinion van een tweede bedrijfsarts.

Om te zorgen dat werknemers weten wat de bedrijfsarts straks doet, heeft de overheid een nieuwe animatie online gezet. Bekijk ‘m hier.

Bron: arboportaal.nl

 

[box type=”shadow” ]> Alles over de gewijzigde Arbowet en de nieuwe rol van de bedrijfsarts vindt u bij elkaar in de GRATIS whitepaper De vernieuwde Arbowet.
> De vernieuwde Arbowet vertalen naar de praktijk? Bedrijfsarts Rik Menting is een van de sprekers tijdens de Arbo Actualiteitendag.[/box]

Reageer op dit artikel