nieuws

De staat van eerlijk werk en arbeidsongevallen

Wetgeving

De Inspectie SZW heeft twee rapporten gepubliceerd, de een over het thema eerlijk werk, de ander over ernstige arbeidsongevallen. De Inspectie constateert daarin een aantal negatieve ontwikkelingen.

De staat van eerlijk werk en arbeidsongevallen

De rapporten geven voor elk van de thema’s een beeld van de stand van zaken. Opvallend is dat de risico’s eerder groter dan kleiner lijken te worden, terwijl de economie het juist beter doet. In haar Jaarverslag 2016 uitte de Inspectie SZW al haar zorgen over de ontwikkelingen rond dodelijke arbeidsongevallen en arbeidsuitbuiting. Zij benadrukte daarin dat “mensen altijd boven productie moeten gaan”.

Constructies om kosten van arbeid te verlagen

In de publicatie ‘Staat van eerlijk werk’ gaat de Inspectie in op de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er is bij een deel van de werkgevers sprake van een neiging om constructies te bedenken die de kosten van arbeid verlagen. Dit leidt tot de conclusie dat een steeds grotere groep werknemers bedreigd wordt door het risico op onderbetaling, te lange werkdagen of uitbuiting. Zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt ziet de Inspectie dat het uitgangspunt ‘werk in Nederland wordt naar Nederlandse maatstaven betaald’ onder druk staat.

> DOWNLOAD het rapport en de infographic ‘Staat van eerlijk werk. Loon naar werken?’

Verband tussen stijging arbeidsongevallen en BBP?

In de ‘Staat van ernstige arbeidsongevallen’ constateert de Inspectie dat het aantal ernstige – en soms fatale – arbeidsongevallen sinds 2015 weer toeneemt, na een licht dalende trend in de voorafgaande jaren. De vraag die de Inspectie stelt is of er een verband is tussen de stijging van het aantal te melden arbeidsongevallen en de groei van het Bruto Binnenlands Product. Mogelijk spelen ook andere ontwikkelingen mee, zoals de toegenomen flexibilisering van de arbeid en een vergrijzende beroepsbevolking. De oproep is om het belang van arbeidsveiligheid te benadrukken en om een betere veiligheidscultuur binnen bedrijven te stimuleren.

> DOWNLOAD het rapport en de infographic ‘Staat van ernstige arbeidsongevallen’

Reageer op dit artikel