nieuws

Pak ’m nog mee: de vernieuwde Arbowet

Wetgeving

Ruikt u al dennentakken? Het jaar is bijna om … Sinds halverwege dit jaar is de vernieuwde Arbowet van kracht. Misschien een mooi moment om even vooruit te kijken: bent u helemaal bij?

Pak ’m nog mee: de vernieuwde Arbowet

Het akkoord van de ministerraad voor wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in juni 2017 was het startschot voor de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet. Dat gebeurde op 1 juli 2017, inclusief second opinion en klachtregeling.

Helemaal ‘bij’ het nieuwe jaar in met De vernieuwde Arbowet

Hoe staat het in uw bedrijf of organisatie met de arbeidsgerelateerde zorg? Welke invloed heeft de vernieuwde Arbowet op uw werk als professional? Hoe gaat u om met de wijzigingen die invloed hebben op de positie van de preventiemedewerker? En op de positie van de bedrijfsarts? Wat weet u van de bepalingen rondom de second opinion die elke werknemer vanaf nu mag aanvragen? Welke boeteregels gelden er bij de vernieuwde Arbowet, aan wie deelt de Inspectie SZW de boetes uit en om welke bedragen gaat het?

Over dit onderwerp hebben we een gratis whitepaper beschikbaar. Die is helemaal up-to-date, met de laatste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de rechten en plichten rondom de second opinion. Pak ’m nog even mee, dan gaat u helemaal ‘bij’ het nieuwe jaar in!

> DOWNLOAD de GRATIS whitepaper De vernieuwde Arbowet

Reageer op dit artikel