nieuws

Beknopt overzicht wet- en regelgeving 2018

Wetgeving

Hier een nieuwe wet, daar een nieuwe regeling. Duizelt het u ook weleens? We maakten een kleine selectie van relevante wet- en regelgeving voor arboprofessionals.

Beknopt overzicht wet- en regelgeving 2018

Hierna vindt u een beknopt overzicht wet- en regelgeving 2018. Het gaat om nieuwe wetten en regels die in 2018 van kracht zijn geworden of binnenkort van kracht worden. Of om bepalingen om uiterlijk in 2018 aan al eerder in werking getreden wetten te voldoen (zoals bij de Arbowet).

Arbowet: basiscontract afsluiten vóór juli 2018

Werkgevers hebben nog tot 1 juli 2018 de tijd om een (verplicht) basiscontract af te sluiten met arbodienstverleners. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor het basiscontract.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet
> DOWNLOAD de whitepaper De vernieuwde Arbowet

AVG: privacy en omgaan met gegevens werknemers

De Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vervangt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe privacyregels vragen een gedegen voorbereiding van bedrijven. Ook raakt het onderwerp privacy aan omgaan met gegevens van (zieke) werknemers.

> LEES OOK: Tienstappenplan naar privacywetgeving
> DOWNLOAD de whitepaper Privacy-onrust in de polder

Wet DBA: uitgesteld tot 2020, voor kwaadwillenden niet

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Tot die tijd kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) geen boetes of naheffingen krijgen bij constatering achteraf van een dienstbetrekking.

Tegen ‘kwaadwillenden’ kan vóór 2020 echter al wel worden opgetreden. Is er opzet in het spel, dan is de schijnzelfstandigheid van de zzp’er overduidelijk. De Belastingdienst hanteert daarbij drie criteria: er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking, er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid; er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

> LEES OOK: Wet DBA zet zzp’er buitenspel

Cybersecuritywet: strengere beveiligingseisen

Bedrijven en instellingen die essentiële diensten aanbieden, zoals energieleveranciers en drinkwaterbedrijven, moeten dit jaar volgens de nieuwe Cybersecuritywet voldoen aan strengere beveiligingseisen.

> LEES OOK: Hoe houdt u hackers uit uw ict? 

No-risk premie: compensatie voor ziekte 56+

Werkgevers die mensen van 56 jaar of ouder in dienst nemen, krijgen compensatie als deze werknemers uitvallen door ziekte. De regeling geldt voor mensen die langer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer over. Ziekte van deze werknemers leidt niet tot een hogere premie voor de ziektewet. (Let op: de ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.)

> LEES OOK: No-risk premie oudere werknemer naar 56

AOW-leeftijd: in stappen omhoog

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog, naar 66 jaar per 1 januari 2018 en naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

> LEES OOK: Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

 Uniforme regels voor brandveiligheid

Per 1 januari gelden voor alle bedrijven landelijke, vernieuwde, uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De bepalingen voor brandveilig gebruik van deze plaatsen maakten deel uit van gemeentelijke verordeningen. Maar de regels bleken niet altijd duidelijk en konden per gemeente verschillen. Deze regels gelden voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen.

 

> TIP: Helemaal up-to-date met wet- en regelgeving 2018 over veilig en gezond werken? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel