nieuws

Vernieuwde richtlijn zwangerschap en werk

Wetgeving

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft de richtlijn voor zwangerschap en werk herzien. In de vernieuwde richtlijn staat het belang van het preventief consult centraal.

Vernieuwde richtlijn zwangerschap en werk

Voor zwangere werkneemsters kan zo’n preventief consult extra belangrijk zijn. De vernieuwde richtlijn gaat daarom in op de preventieve rol van de bedrijfsarts en de aanpak van arborisico’s op de werkvloer voor zwangere werkneemsters.

Preventief consult extra belangrijk voor zwangere werkneemsters

Door de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017 heeft de bedrijfsarts nadrukkelijker een rol bij de preventie van beroepsziekten. Werknemers hebben nu vrije toegang tot de bedrijfsarts en de mogelijkheid om preventief de bedrijfsarts te bezoeken. Voor zwangere werkneemsters kan zo’n preventief consult extra belangrijk zijn. Om die reden heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) de Richtlijn Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk herzien.

> BEKIJK de Richtlijn Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk (pdf)

Preventie kan ziekteverzuim tijdens en na zwangerschap voorkomen

Preventie kan helpen om de gezondheid van zwangere werkneemsters en hun ongeboren kind te verbeteren. Om ziekteverzuim tijdens de zwangerschap te voorkomen heeft de werkgever diverse mogelijkheden. Zoals aanpassingen in het werk, minder uren werken, verlichting van taken of vervangend werk. Ook na de zwangerschap, in de periode van borstvoeding, moeten werkgever en werkneemster risicovolle situaties op het werk vermijden.

> LEES OOK: Het wat en hoe van veilig en gezond werken

Werkgever moet maatregelen treffen tegen werkrisico’s zwangeren

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om maatregelen te nemen als de arbeidsomstandigheden risico’s meebrengen voor de zwangere werkneemster of het ongeboren kind. De bedrijfsarts kan over die maatregelen adviseren. Risicovolle omstandigheden voor zwangeren zijn gevaarlijke stoffen, hoge fysieke belasting, onregelmatige werktijden, stress, infectiegevaar en lawaai. Deze risico’s moet de werkgever in de RI&E opnemen. Want de werkgever is verplicht alle gevaren voor het ongeboren kind weg te nemen.

Reageer op dit artikel