nieuws

Gezondheidsgegevens verwerken onder de AVG

Wetgeving

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daardoor hebben werkgevers te maken met nieuwe privacyregels. Voor de verwerking van gezondheidsgegevens van werknemers golden al strenge regels. En dat blijft zo.

Gezondheidsgegevens verwerken onder de AVG

Het is onder de AVG niet toegestaan om gezondheidsgegevens van werknemers te verwerken. Dat was onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens trouwens niet anders. Maar er gelden wel een aantal uitzonderingen op die gouden regel. Dit zijn de belangrijkste:

 

  • als de werknemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn gegevens voor één of meer doelen,
  • als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht of de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

> LEES OOK: De AVG: bent u er klaar voor?

Let op: tussen werknemer en werkgever is altijd sprake van een gezagsverhouding. Daardoor is de werknemer eigenlijk nooit helemaal vrij in zijn keuze. Een rechter zal daarom niet snel aannemen dat een werknemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn gezondheidsgegevens.

> DOWNLOAD het artikel Privacy-onrust in de polder– Beleidsregels ‘de zieke werknemer’

Voorwaarden verwerken gezondheidsgegevens

Daarom is voor werkgevers vooral de tweede uitzondering belangrijk. Daaruit volgt dat de werkgever gezondheidsgegevens mag verwerken in de volgende situaties:

  • wanneer dit noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van werknemers tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid,
  • voor zover dat noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld door voorschriften uit de Wet verbetering poortwachter, de Arbowet of een collectieve arbeidsovereenkomst,
  • om medische diagnoses te stellen of gezondheidszorg te bieden,
  • voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van een werknemer en vaststelling van de loondoorbetalingsverplichting.

> LEES OOK: Nee AVG, we noemen geen namen

Reageer op dit artikel