nieuws

Uitvoeringswet voor AVG door Eerste Kamer

Wetgeving

De Eerste Kamer heeft een wet van minister Dekker (Rechtsbescherming) aangenomen die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarin staan de nieuwe Europese privacyregels.

Uitvoeringswet voor AVG door Eerste Kamer

Deze Uitvoeringswet voor de AVG (UAVG) zorgt ervoor dat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie in Nederland zo soepel mogelijk verloopt. De Uitvoeringswet is beleidsneutraal. Dat betekent dat waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes, de bestaande regels die gelden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zoveel mogelijk ongewijzigd zijn opgenomen.

De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking, evenals de UAVG. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG en de UAVG. De AP is onafhankelijk in de uitoefening van dat toezicht.

> LEES OOK: De AVG: bent u er klaar voor?

AVG voorziet in bescherming persoonsgegevens

Nieuwe regels zijn noodzakelijk, omdat de uitwisseling van persoonsgegevens overal in de Europese Unie is toegenomen. Dankzij nieuwe technologie maken overheid en bedrijfsleven bij hun activiteiten meer dan ooit gebruik maken van persoonsgegevens. Volgens minister Dekker moeten mensen er op kunnen vertrouwen dat bedrijven en overheden netjes met hun persoonsgegevens omgaan. “Dat is precies waar de AVG in voorziet.”

> LEES OOK: Werkgevers en wearables: wat mag?

AVG waarborgt ook vrij verkeer persoonsgegevens

Behalve bescherming van persoonsgegevens heeft de AVG nog een tweede doel: het vrije verkeer waarborgen van persoonsgegevens binnen Europa. De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is niet gebonden aan landsgrenzen. Daardoor is het goed voor het economisch verkeer dat die regels in de Europese ruimte zo min mogelijk verschillen per land. De belangrijkste basisbeginselen, verplichtingen en rechten zijn straks voor alle lidstaten dan ook precies hetzelfde.

Het recht ‘vergeten te worden’ en dataportabiliteit

Alle veranderingen in rechten en verplichtingen zijn het directe gevolg van de AVG. De verordening versterkt de rechten van burgers op het gebied van privacy. Onder andere door het recht om ‘vergeten te worden’. Daarmee kan iemand vragen om verwijdering van zijn persoonsgegevens. Of het recht van een burger om zijn persoonsgegevens op een makkelijk overdraagbare manier te ontvangen van een bedrijf of een organisatie die zijn gegevens heeft opgeslagen (dataportabiliteit).

> LEES OOK: Privacy van A tot Z

Verantwoordingsplicht: handelen conform de AVG

De overheid, organisaties of bedrijven die persoonsgegevens verwerken moeten daarover transparanter zijn en meer verantwoording afleggen. Zij moeten kunnen aantonen dat ze handelen in overeenstemming met de AVG (verantwoordingsplicht). Daartoe moeten zij bijvoorbeeld een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten. In sommige gevallen moeten zij volgens de AVG een functionaris voor gegevensbescherming aanwijzen.

 

Bron: rijksoverheid.nl

 

> TIP: opleiding Privacywetgeving op de werkvloer

Reageer op dit artikel