nieuws

Zo zit het met regeldruk rond ziekte en re-integratie

Wetgeving

Werkgevers ervaren veel regeldruk bij zieke werknemers en re-integratie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ervaren regeldruk werkgevers’ door Panteia in opdracht van het ministerie van SZW.

Zo zit het met regeldruk rond ziekte en re-integratie

Het onderzoek ‘Ervaren regeldruk werkgevers: percepties van werkgevers over SZW-regelgeving en mogelijkheden voor vermindering van die ervaren regeldruk’ geeft inzicht in welke regels werkgevers als het meest belastend ervaren. En in de oorzaak van die ervaren regeldruk.

In totaal zijn achttien regels onderzocht. Daaruit komen drie regels naar voren waarmee werkgevers worstelen bij de naleving.

> BEKIJK het onderzoek Ervaren regeldruk werkgevers 2018 (pdf) van Panteia

Deze SZW-domeinen bevatten grootste knelpunten bij naleving

Welke SZW-domeinen bieden de grootste knelpunten op het gebied van naleving van regels? Daarbij gaat het ten eerste om het domein Arbeidsvoorwaarden- en verhoudingen; daar zorgt met name de Wet werk en zekerheid voor problemen. Ten tweede het domein Sociale zekerheid, hier leidt in het bijzonder de Wet verbetering poortwachter tot regeldruk bij werkgevers. De Participatiewet uit het domein Arbeidsmarkt is de derde hoofdbreker. De regels vanuit het domein Gezond- en veilig werken leiden gemiddeld tot minder ervaren regeldruk.

Bij deze drie SZW-regels ervaren werkgevers meeste regeldruk

Dit zijn de drie SZW-regels waar werkgevers de meeste regeldruk ervaren:

  1. De werkgever mag zieke werknemers niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen.
  2. Na vaststelling dat zieke werknemers niet terug kunnen keren in het bedrijf, moet de werkgever hun re-integratie bij een andere werkgever ondersteunen.
  3. Tijdens de re-integratie van zieke werknemers moet de werkgever een dossier bijhouden.

Van de eerste regel vinden werkgevers dat die vooral lastig uitvoerbaar is. De tweede regel vinden ze lastig te realiseren. Ook vinden zij dat die vaker niet dan wel tot de gewenste uitkomst leidt. Als laatste ervaren werkgevers de derde regel als tijdrovend. Bovendien vinden ze de UWV-formulieren ingewikkeld.

>TIP: DOWNLOAD het artikel Privacy-onrust in de polder– Beleidsregels ‘de zieke werknemer’

Lastig: Wet verbetering poortwachter botst met AVG

Er is nog een andere regel waar werkgevers moeite mee zeggen te hebben. Dat is de regel die stelt dat een werkgever bij ziekmelding en re-integratie niet mag vragen naar beperkingen als gevolg van de ziekte. Werkgevers vinden namelijk dat de Wet verbetering poortwachter en de privacywetgeving (AVG) met elkaar botsen. Ze geven aan het lastig te vinden dat ze werknemers moeten helpen met hun re-integratie zonder precies te mogen weten waarmee zij rekening moeten houden.

> LEES OOK: Gezondheidsgegevens verwerken onder de AVG

Bronnen: rijksoverheid.nl, arbeidsdeskundigen.nl

 

> TIP: volg de opleiding Privacywetgeving op de werkvloer

Reageer op dit artikel