nieuws

Nieuwe Arbowet: hoe staan bedrijven ervoor?

Wetgeving

In juni 2018 was een meerderheid van de bedrijven in Nederland nog altijd niet goed op de hoogte van de wijzigingen van de nieuwe Arbowet. De nieuwe Arbowet werd op 1 juli 2017 van kracht, in juli 2018 moesten bedrijven de verplichtingen hebben doorgevoerd. Maar het ontbreekt bedrijven aan prioriteit, kennis en tijd.

Nieuwe Arbowet: hoe staan bedrijven ervoor?

Dat gebrek aan prioriteit voor de nieuwe Arbowet blijkt uit een kwantitatief onderzoek van het ministerie van SZW. Het ministerie voerde het onderzoek uit onder 774  ‘arbo-beïnvloeders’ in het mkb en grootbedrijf. Dat waren de directeur of bedrijfsleider, HR-manager, preventiemedewerker en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Het grootste deel van hen gaf aan wel te weten dat de Arbowet is gewijzigd. Maar lang niet allemaal waren zij inhoudelijk goed op de hoogte van de verschillende wijzigingen en verplichtingen. Vooral de kleinere bedrijven wisten in juni 2018 nog weinig over de plichten. Let wel: toen was de nieuwe Arbowet dus al bijna een jaar van kracht.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is op 1 juli 2017 in werking getreden. Na 1 juli 2017 afgesloten contracten met arbodiensten moesten meteen voldoen aan de nieuwe regelgeving. Voor de aanpassing van bestaande contracten gold een overgangsperiode die op 1 juli 2018 afliep.

Enkele andere belangrijke wijzigingen in de Arbowet zijn een betere betrokkenheid van werknemers via de preventiemedewerker en de regels voor de second opinion van de bedrijfsarts.

> LEES OOK: Zo zit het met second opinion in de Arbowet

Bedrijven kennen minder dan twee van acht wijzigingen

Gemiddeld waren bedrijven in juni bekend met minder dan twee van de in totaal acht wijzigingen. Een maand voor de wettelijke deadline voldeden veel organisaties dan ook niet aan alle verplichtingen.

Slechts 27 procent van de ondervraagde bedrijven beschikte in juni over een aangepast basiscontract. Van hen was 57 procent er nog “mee bezig of van plan” dat contract aan te passen. Zij gaven aan wel te verwachten dit per 1 juli geregeld te hebben.

> LEES OOK: Handige checklist voor het basiscontract

Minder optimistisch waren de ondervraagden over het op tijd op orde hebben van de procedures rondom de bedrijfsarts, zoals een klachtenprocedure. En over de tijdige aanwijzing van de preventiemedewerker.

> LEES OOK: Wat doet de preventiemedewerker? 

Te weinig tijd, kennis en prioriteit voor nieuwe Arbowet

In het onderzoek geven de ondervraagden vaak aan niet te voldoen aan de plichten door gebrek aan tijd, kennis en prioriteit. Daarbij hebben zij vooral behoefte aan kennis over de regels rond de bedrijfsarts en het basiscontract.

Staatssecretaris Van Ark van SZW zegt meer voorlichting te zullen geven over de nieuwe Arbowet. Ook komt er in 2019 nog een nadere evaluatie van de wijzigingen van de Arbowet.

 

> TIP: Up-to-date met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom in maart 2019 naar de Arbo Actualiteitendag!

nieuwe Arbowet

 

Reageer op dit artikel