nieuws

Reageren op het recht op niet bereikbaar zijn

Wetgeving

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) heeft zijn conceptwetsvoorstel over het recht op niet bereikbaar zijn openbaar gemaakt voor internetconsultatie. Werkgevers en werknemers moeten met elkaar in gesprek over de mogelijkheden onbereikbaar te zijn buiten werktijd.

Reageren op het recht op niet bereikbaar zijn

Want als het aan Van Dijk ligt, krijgen werknemers dat wettelijke recht om buiten werktijd niet bereikbaar te zijn. Dus geen werkmails meer beantwoorden in de avond of het weekend. Onderzoekers menen namelijk dat we ons werk te makkelijk mee naar huis nemen, mede dankzij de smartphone.

Het gevoel dat werknemers ervaren door de continue druk om bereikbaar te zijn, kan op termijn voor problemen zorgen. Dat komt omdat de ervaren druk kan leiden tot stress- of burn-outklachten.

> LEES OOK: Toename burn-outs: we moeten meer en mogen minder

Invulling geven aan recht om niet bereikbaar te zijn

Wat staat er in het wetsvoorstel? Vooral dat werkgevers in hun arbobeleid invulling moeten geven aan het recht van werknemers om na werktijd niet bereikbaar te zijn. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door afspraken met werknemers te maken over de tijden waarop zij niet bereikbaar zijn en hier ook de hand aan houden. Of door het uitzetten van de e-mailserver buiten werktijd. Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij BMW.

Daarnaast moeten werkgevers in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de risico’s opnemen die continue bereikbaarheid en het gebruik van mobiele apparaten met zich meebrengen. Ook moeten zij in hun plan van aanpak maatregelen formuleren om de nadelige gevolgen tegen te gaan.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Waarschuwing of boete voor ontbrekend beleid

Het is niet de bedoeling van het wetsvoorstel om toch buiten werktijd doormailende werkgevers te beboeten. Maar een werkgever die geen arbobeleid heeft dat invulling geeft aan het recht niet bereikbaar te zijn buiten werktijd kan wel een waarschuwing krijgen van de Inspectie SZW. Als de werkgever niet in zijn RI&E vermeldt hoe hij de rusttijd uit de Arbeidstijdenwet waarborgt, geldt dit ook. En eveneens als de werkgever in de RI&E geen maatregelen heeft opgenomen om continue bereikbaarheid buiten werktijd tegen te gaan.

> LEES OOK: Maak meer ruimte voor rust in de RI&E

Doet de werkgever niks met deze waarschuwing, dan kan de Inspectie een ‘eis tot naleving’ opleggen. Die kan uiteindelijk tot een boete leiden.

Tot 1 april 2019 kunnen werkgevers en werknemers via de internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2021 ingaat.

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Internetconsultatie over wettelijk recht op niet bereikbaar zijn

Reageer op dit artikel