nieuws

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 1)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Door te voldoen aan de regels en voorwaarden in die wetgeving, kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 1)

Om daar voor uzelf achter te komen, stellen wij u vanaf nu elke twee weken een vraag over Arbowetgeving. Twee weken erop krijgt u van ons het antwoord, plus een nieuwe vraag. Zo kunt u een paar weken lang uw eigen kennis testen. Vragen én antwoorden komen uit het boekje 100 vragen over Arbowetgeving van mr. ing. R.O.B. Poort.

De Arbowetgeving voor veilig en gezond werken

Waar mensen werken, gaat helaas ook weleens wat mis. Of zoals het gezegde luidt: waar gehakt wordt, vallen spaanders. Om zoveel mogelijk ellende te voorkomen, heeft de wetgever een aantal voorwaarden vastgelegd voor veilig en gezond werken. Daaraan moeten zowel werkgevers als werknemers voldoen.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Deze voorwaarden zijn bij elkaar opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwetgeving of kortweg Arbowetgeving. Die wetgeving bestaat uit de verplichtingen voor werkgevers en werknemers in de Arbowet, plus een praktische uitwerking in het Arbobesluit en de Arboregeling. Daarbij zijn wet, besluit en regeling alle even bindend.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet

Werkgevers en werknemers voeren samen arbobeleid

Aansluitend voeren werkgevers en werknemers samen een arbobeleid. Dit beleid is erop gericht om problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk waar mogelijk te voorkomen. Hebben we het over problemen, dan bedoelen we zaken als ongevallen, beroepsziekten of andere ongewenste uitval van medewerkers. De betrokken partijen kunnen zelf inhoud geven aan hun arbobeleid.

> LEES OOK: Arbobeleid, dit zijn de aandachtspunten

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 1)

Arbobeleid verankeren, dat doen we met zijn allen

Als het management, de leiding, de werknemers en andere spelers de arbeidsomstandigheden met zijn allen aanpakken, maken zij van veilig en gezond werken een vast onderdeel van de dagelijkse routine. Dat heet arbobeleid verankeren. Deze aanpak levert een arbobeleid op dat iedereen binnen de organisatie ‘als vanzelfsprekend’ ervaart en door alle medewerkers wordt gedragen. Doorgaans werkt zulk arbobeleid het best voor zowel het bedrijf als de medewerkers.

> TIP: Download de whitepaper Arbomotivatie, zo veranker je arbobeleid

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 1

Zoals u hier hebt kunnen lezen, is de Arbowetgeving er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Maar wat als u nu geen werknemer bent? Door de toegenomen flexibiliteit van arbeid zijn er tenslotte steeds meer werkenden die niet in vaste dienst zijn.

Daarom luidt vraag 1: Geldt de Arbowet ook voor zzp’ers?
Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Foute pauzes? Stuur je toch de bijrijder naar huis ...

 

Reageer op dit artikel