nieuws

Minder regeldruk rond arbo door betere tools

Wetgeving

Ondernemers moeten met eenvoudige online tools risico’s voor werknemers kunnen inventariseren en oplossen. Het gaat dan bijvoorbeeld om risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en hygiëne. Dat moet zorgen voor betere regelgeving en minder regeldruk in het MKB.

Minder regeldruk rond arbo door betere tools

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Keijzer en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Van Ark hebben twee rapporten in ontvangst genomen die gaan over verbetering van regelgeving en minder regeldruk in het MKB.

 

Maatregelen om ondernemen makkelijk te maken

De rapporten passen in een serie voorgestelde maatregelen om ondernemen makkelijker te maken. Denk aan eenvoudige online tools voor onder andere de RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie). Het gaat om het advies van de commissie-Van Straalen voor de verbetering van regelgeving voor het MKB en om het actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0. Keijzer en Van Ark kregen die aangeboden namens Nederlandse kappers, slagers, bakkers, bloemisten en schoenmakers (ANKO, KNS, NBOV, VBW en NSV).

Minder regeldruk voor ondernemers speerpunt kabinet

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Het oplossen van knelpunten in de regelgeving voor ondernemers is een speerpunt van het kabinet. En niet voor niets is het ook een belangrijk uitgangspunt in mijn MKB-Actieplan. Want regels zijn nodig, maar we moeten deze altijd kritisch bekijken en zoveel mogelijk op maat maken. Deze adviezen van ondernemers zelf helpen hen en hun collega’s om van stapels papier af te komen. Waar mogelijk neem ik de voorgestelde maatregelen voor minder regeldruk dan ook graag over.”

> LEES OOK: Zo zit het met regeldruk rond ziekte en re-integratie

Inventarisatie en analyse mogelijke risico’s is voorwaarde

Staatssecretaris Van Ark (SZW): “Uitgangspunten zijn dat alle werknemers gezond en veilig hun werk kunnen doen. Een inventarisatie en analyse van mogelijke risico’s is daarbij een voorwaarde. Ook heldere regelgeving over arbeidsomstandigheden maakt registratie makkelijker. Zo kunnen ondernemers zich concentreren op ondernemen en daarmee de veiligheid van hun werknemers. En zijn ze daarbij minder tijd kwijt aan registreren.”

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Minder regeldruk rond arbo door betere toolsActieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

In het actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 zijn twaalf knelpunten benoemd. Daarnaast hebben de opstellers suggesties voor oplossingsrichtingen verkend. De uitwerking van die oplossingsrichtingen vindt de komende periode plaats, samen met de diverse betrokken ministeries. Dit zijn enkele van de in het actieprogramma opgenomen thema’s:

  • Arbeidsomstandigheden: verbeteren digitale tools voor de RI&E.
  • Inzichtelijker maken via een keuzemenu wanneer ondernemer aan de geldende regels voldoet.
  • Voedselhygiëne: de hygiënecode is steeds omvangrijker. Hoe zorg je voor een bruikbare code waaraan ondernemers kunnen blijven voldoen?
  • Onderwijs: verbeteren van procedure om subsidies voor leren in de praktijk te verantwoorden.

Strategische commissie-Van Straalen voor betere regelgeving

Onlangs heeft het ministerie van EZK de Strategische commissie betere regelgeving bedrijven ingesteld. Deze commissie staat onder leiding van Michaël van Straalen. Het eerste advies dat de commissie-Van Straalen heeft opgesteld, gaat specifiek over minder regeldruk bij de RI&E. Dus een document waarin alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een bedrijf staan. En hun mogelijke oplossingen (in het bijbehorende plan van aanpak).

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Digitale RI&E-tools gebruiksvriendelijker maken

De commissie-Van Straalen werkt in haar adviezen samen met MKB-Nederland. Daaruit volgt haar advies om een volgende stap te zetten in het gebruiksvriendelijker maken van digitale RI&E-tools. En dat kan op twee manieren. Of door de genoemde tools in te voeren in sectoren waar dit nog op papier wordt gedaan. Maar ook door de bestaande online tools opnieuw te beoordelen op gebruiksgemak. Hoe dan ook, het doel is om ervoor te zorgen dat ondernemers minder tijd nodig hebben bij het invullen van een dergelijke tool.

 

> TIP: Het congres Arbobeleid verankeren

Minder regeldruk rond arbo door betere tools

Bron: rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel