nieuws

WhatsApp-berichten kosten werknemer verlof

Wetgeving

In Recht elke twee weken een interessante uitspraak. Dit keer: het gebruik van sociale media is niet meer weg te denken uit ons leven. Maar wat zijn de gevolgen als werknemers geen maat weten te houden? Krijgen zij ontslag of zijn er ook andere sancties denkbaar?

WhatsApp-berichten kosten werknemer verlof

Te pas en te onpas turen we naar het schermpje van onze smartphone. En we sturen dus ook persoonlijke WhatsApp-berichten in de baas zijn tijd. Menig werkgever heeft daarom de interne regels aangescherpt om misbruik te voorkomen. De kantonrechter in Tilburg deed er een heldere uitspraak over (Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4723765 CV EXPL 16-160).

1.255 WhatsApp-berichten ‘van nogal emotionele aard’

Wat speelde er in deze zaak? De – in dit geval ex- – werknemer vorderde van zijn werkgever in een procedure uitbetaling van nog openstaande verlofuren. De werkgever weigerde dit. Want de werknemer had een groot deel van zijn uren besteed aan het versturen van WhatsApp-berichten van persoonlijke aard. Wat bleek? De werknemer had met de telefoon van de baas in een periode van 7 maanden tijdens werktijd maar liefst 1.255 WhatsApp-berichten verstuurd en ontvangen. De rechter typeerde de inhoud van de berichtjes fijntjes als ‘liefdesberichten’ van nogal emotionele aard. De werknemer was daardoor volledig ‘in de wolken en in vervoering geraakt’. In ieder geval was direct duidelijk dat ieder verband ontbrak tussen de berichten en zijn werk.

> LEES OOK: Minder smartphonegebruik, minder stress?

Schade: 3 minuten per bericht, afgezet tegen uurtarief

De rechter bracht de schade van 1255 WhatsApp-berichten in werktijd in mindering op de openstaande verlofuren

In het bedrijfsreglement van de werkgever was vastgelegd dat “incidenteel en beperkt gebruik” van social media voor persoonlijke doeleinden was toegestaan. De rechter oordeelde dan ook dat dit veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoelen tijdens werkuren niét was toegestaan. Door overtreding van het reglement kon de werknemer in de ogen van de rechter geen aanspraak maken op loon op die momenten dat de liefde prevaleerde boven het werk. Maar ja, hoe moest hij deze irrelevante tijdsbesteding dan waarderen?

> LEES OOK: Privé-internetgebruik gaat te ver

De rechter had daarvoor de volgende rekenmethode bedacht. Ieder Appje neemt ongeveer 2,5 á 3 minuten in beslag. Dit afgezet tegen het uurtarief van de werknemer, leverde een schade op van afgerond 1.500 euro bruto. Dit bedrag werd in mindering gebracht op de openstaande verlofuren. De werknemer kon daardoor fluiten naar zijn ongebruikte vakantietegoed.

Rechter stelt paal en perk aan toenemend privégebruik

In deze uitspraak wordt voor het eerst op originele wijze paal en perk gesteld aan het toenemende privégebruik van sociale media in de baas zijn tijd. Verrekening van de aan WhatsApp-berichten bestede tijd met de verlofuren geldt hier als sanctie. Ontslag wegens misbruik zijn we al eerder tegengekomen. Omdat het om een ex-werknemer ging, was ontslag als sanctie hier onmogelijk. De werknemer moest daarom zijn liefdesberichten aan verschillende dames inruilen voor zijn verlofuren. Hopelijk heeft dat hem geen windeieren gelegd!

De werkgever doet er wel verstandig aan om heldere afspraken op schrift te stellen over het gebruik van sociale media. Want zonder dat is een sanctie als deze niet mogelijk.

Bas van Batenburg | advocaat/partner van Van Batenburg & Pracht Advocaten

> Volgende keer gaat Recht over de juridische nasleep van lawaai: gehoorbeschadiging door gebrek aan gehoorbescherming.

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

WhatsApp-berichten kosten werknemer verlof

Reageer op dit artikel