nieuws

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 2)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Door te voldoen aan de regels en voorwaarden in die wetgeving, kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 2)

Om daar voor uzelf achter te komen, stellen wij u vanaf nu elke twee weken een vraag over Arbowetgeving. Twee weken erop krijgt u van ons het antwoord, plus een nieuwe vraag. Zo kunt u een paar weken lang uw eigen kennis testen. Vragen én antwoorden komen uit het boekje 100 vragen over Arbowetgeving van mr. ing. R.O.B. Poort.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 1

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Maar wat als u nu geen werknemer bent? Door de toegenomen flexibiliteit van arbeid zijn er tenslotte steeds meer werkenden die niet in vaste dienst zijn.

Daarom luidde vraag 1: Geldt de Arbowet ook voor zzp’ers?

En dit is het antwoord op vraag 1

Voor zelfstandigen zonder personeel, oftewel zzp’ers, geldt de Arbowet slechts in beperkte mate. Maar een zzp’er moet zijn werk wel met veilige middelen verrichten. Ook moet hij gevaar voor anderen tijdens zijn werk voorkomen. En hij moet bij grote risico’s (brand, ontploffing of iets dergelijks) de in de Arbowet voorgeschreven maatregelen nemen.

Alle bepalingen die over werknemers gaan gelden echter niet, simpelweg omdat die er in zo’n bedrijf niet zijn. Dus dit betekent dat een zzp’er geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hoeft uit te voeren. Dat neemt echter niet weg dat een RI&E uitvoeren nooit verkeerd is. Want de risico’s die je kent, kun je beter beheersen dan wanneer je niet weet welke gevaren je dagelijks omringen.

> LEES OOK: Arboregels voor zzp’ers in een notendop

Voor zzp’ers die als onderaannemer werken

Ook zijn er zzp’ers die als onderaannemer voor anderen werken. Hoe zit het dan met de Arbowet? Het uitgangspunt is dat mensen die op dezelfde arbeidsplaats werken elkaar niet in gevaar mogen brengen. Werkgevers moeten zich aan veiligheidseisen houden en daarom moeten hun eigen werknemers die eisen opvolgen. De zelfstandigen die op dezelfde werkplek werken, moeten zich ook aan deze regels houden. Want anders zou er onbalans ontstaan in de naleving van de veiligheidsvoorschriften. En dat zou de veiligheid op de werkplek niet ten goede komen.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 2)

Voor zzp’ers geldt daarmee hetzelfde beschermingsniveau om veilig en gezond te kunnen werken als van toepassing is op werknemers op diezelfde arbeidsplaats. De arboregels zijn daarmee voor alle partijen gelijk getrokken. Daarmee geldt de Arbowetgeving onverkort op bijvoorbeeld een bouwplaats. Want daar werken naast de (vele) zzp’er ook werknemers in loondienst.

> LEES OOK: Zo zit ’t met de zorgplicht voor een zzp’er

De voorschriften voor alleen werkende zzp’ers

Voor zzp’ers die ergens alleen aan het werk zijn, gelden ook enkele arboregels. Het gaat dan met name om die regels die hun eigen veiligheid en die van derden moeten waarborgen. Dat betekent dat de zzp’er die alleen werkt aan de volgende voorschriften moet voldoen:

  • voorkomen van gevaar voor derden (Arbowet, art. 10);
  • zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen (Arbowet, art. 11);
  • vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf (Arbowet, art. 32);
  • maatregelen treffen om ernstige arbeidsrisico’s te beperken of te vermijden (zie de bepa-lingen van het Arbobesluit en de Arboregeling).

Ook zzp’ers die alleen werken zijn niet verplicht om te zorgen voor systeemverplichtingen, zoals de RI&E.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 2

Zo, dat weet u dan ook maar weer! Op naar de volgende vraag.

Vraag 2 luidt: Waarom moet de werkgever een arbobeleid voeren?
Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 2)

 

Reageer op dit artikel