nieuws

Arbocatalogi voortaan maximaal 6 jaar geldig

Wetgeving

Sinds 2008 beschrijven branches in Arbocatalogi oplossingen waarmee je aan de Arbowet kunt voldoen. Nu is er een nieuwe beleidsregel Arbocatalogi. Opvallendste wijziging: een Arbocatalogus is voortaan maximaal 6 jaar geldig.

Arbocatalogi voortaan maximaal 6 jaar geldig

Voor branches zijn arbocatalogi een strategisch instrument. Het biedt werkgevers- en werknemerspartijen de mogelijkheid om echt iets te doen voor hun leden. Ze scheppen in de arbocatalogus helderheid over wat ze rond gezond, veilig en plezierig werk te doen hebben. En met de uitgewerkte oplossingen bieden ze ondersteuning om dit te realiseren.

Organisaties, teams en medewerkers hoeven daarmee niet meer ieder voor zich het wiel uit te vinden. Want ze kunnen eenvoudig gebruikmaken van de branchespecifieke oplossingen.

> LEES OOK: Branche-RIE is geen garantie voor succes

Aanleiding voor nieuwe beleidsregel Arbocatalogi

Al vanaf de ontwikkeling van de eerste catalogi ontstond er veel verschil in kwaliteit. De ene arbocatalogus beschreef vele concreet en praktisch uitgewerkte oplossingen, de ander slechts enkele algemene maatregelen. De ene catalogus werd regelmatig aan nieuwe wettelijke voorschriften, wetenschappelijke en technische ontwikkelingen aangepast, de andere bleef na de plaatsing geheel hetzelfde.

Daardoor weet een organisatie vaak niet zeker of haar arbocatalogus nog actueel is. Want niet alle catalogi vermelden namelijk wanneer ze voor het laatst zijn geactualiseerd. Daarmee weet u ook niet meer zeker of de arbocatalogus uw organisatie goed genoeg op weg helpt. Of dat u beter in een arbocatalogus van een andere branche inspiratie kunt opdoen.

> LEES OOK: Arbobeleid, dit zijn de aandachtspunten

Ook de Inspectie SZW merkte de onduidelijkheid en constateerde verschil tussen de in een catalogus beschreven oplossingen en de oplossingen die voor die branche nodig en/of mogelijk zouden zijn. Daarom heeft de staatssecretaris nieuwe regels ontwikkeld die per 7 juni 2019 zijn ingegaan als de Beleidsregel arbocatalogi 2019.

Opvallendste wijziging: een geldigheidstermijn

Daarbij is de opvallendste wijziging in de regeling dat een arbocatalogus voortaan maximaal 6 jaar geldig zal zijn. Daarom zal de Inspectie SZW elk jaar brieven versturen aan de branches met een catalogus van 5 jaar oud. De Inspectie nodigt de bijbehorende branches daarin uit om hun catalogus waar nodig aan te passen en opnieuw ter toetsing aan te bieden.

Catalogi die de toets niet doorstaan of niet opnieuw worden aangeboden, verwijdert het ministerie uit de bijlage bij de beleidsregel. In dat geval hebben de organisaties en ook Inspectie SZW geen referentiekader meer. Bij een positieve toets verdient de branche een vermelding met haar catalogus in de bijlage bij de beleidsregel. In dat geval kunnen organisaties er wél vanuit gaan dat ze door de oplossingen te volgen aan de Arbowet voldoen.

Van marginale toets naar inhoudelijke check

In 2008 voerde de Inspectie SZW slechts een marginale toets uit op ingeleverde arbocatalogi. Ze keek toen middels een quickscan of de catalogus begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de Arbowet was.

Sinds een eerdere wijziging van de beleidsregel in 2016 toetst de Inspectie ook inhoudelijk. Sindsdien kijkt I-SZW of met de oplossingen aan de Arbowet wordt voldaan, of de oplossingen voldoen aan de stand der wetenschap en techniek en of de arbeidshygiënische strategie is gevolgd. Wie nu een arbocatalogus indient, krijgt verbetersuggesties tot en met eisen van I-SZW retour. Om bijvoorbeeld meer informatie toe te voegen over de arbobeleidscyclus, het verdiepende onderzoek naar werkdruk en de verplichte beleidsonderwerpen rondom ongewenst gedrag.

> LEES OOK: Psychosociale arbeidsbelasting, dit wilt u weten

Om tegenwoordig een positieve toets te bereiken is er dus meer nodig. Branches zullen actuele oplossingen en inzichten in hun catalogus moeten verwerken om een positieve toets te verdienen. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren diverse arbocatalogi verder ontwikkeld. Inspiratie genoeg!

Beleidsregel Arbocatalogi 2019, de belangrijkste veranderingen

  • De geldigheidstermijn van een arbocatalogus is voortaan 6 jaar. Branches met arbocatalogi ouder dan 5 jaar ontvangen een brief. Die bevat het verzoek hun catalogus binnen één jaar te actualiseren en/of opnieuw voor toetsing aan I-SZW aan te bieden.
  • Als eerste zullen alle branches met een arbocatalogus die voor 1 januari 2014 is opgesteld een brief ontvangen.
  • In 2008 was sprake van een ‘marginale’ toets door I-SZW. Sinds 2016 voert zij ook een inhoudelijke toets uit. De Inspectie gaat na of de beschreven oplossingen afdoende zijn om aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Ook bekijkt zij of de oplossingen aan de arbeidshygiënische strategie voldoen en of ze aan de stand der wetenschap en professionele dienstverlening voldoen.
  • In de arbocatalogus moet vermeld zijn of bij de oplossingen met specifieke categorieën medewerkers rekening is gehouden, en zo ja, op welke wijze.
  • In de arbocatalogus moet duidelijk zijn welke oplossing bij welk specifiek wettelijk voorschrift hoort.
  • Bij een negatieve toets of als de branche de catalogus niet binnen 6 maanden ter toetsing aanbiedt, volgt verwijdering van de catalogus uit de bijlage bij de beleidsregel.
  • Bij een positieve toets blijft de arbocatalogus in de bijlage bij de beleidsregel vermeld. De branche moet bij de arbocatalogus vermelden dat er een positieve toets is. En voor welke arbovoorschriften de arbocatalogus positief getoetst is.

Nieuwe beleidsregel extra impuls gezond en veilig werk

De komende tijd zullen branches naar verwachting druk aan de slag gaan met het actualiseren van hun arbocatalogus. Dat zullen vooral de branches zijn met een arbocatalogus die vóór januari 2014 is opgesteld. Ook andere branches gaan mogelijk aan de slag om meteen aan de nieuwe eisen te voldoen. De nieuwe beleidsregel vormt daarmee een extra impuls om in de branche veilig, gezond en plezierig werken door te ontwikkelen.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Voor organisaties komt er daarmee meer duidelijkheid. Allereerst kunt u voortaan zien per wanneer uw catalogus is ontwikkeld en/of geactualiseerd. Dankzij de inhoudelijke check van I-SZW krijgt u ook meer zekerheid dat u goed bezig bent als u de oplossingen opvolgt. En hoe meer branches werk maken van de actualisering en doorontwikkeling van hun catalogus, hoe meer inspiratie u krijgt om gezond, plezierig en veilig werken in uw organisatie goed vorm te geven.

Aukje van den Bent, Huub Pennock, Theo-Jan Heesen, Mark Fleuren | werken als organisatie-adviseur bij De Goede Praktijk en zijn betrokken bij de ontwikkeling en actualisering van diverse arbocatalogi, www.degoedepraktijk.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Arbocatalogi voortaan maximaal 6 jaar geldig

Reageer op dit artikel