nieuws

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 5)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Door te voldoen aan de regels en voorwaarden in die wetgeving, kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 5)

Dit is uw kans om uw eigen arbokennis te testen! Want wij stellen u iedere twee weken een verse vraag over arbowetgeving. En geven u daarbij uitgebreid antwoord op de vorige vraag. Vragen én antwoorden komen uit 100 vragen over Arbowetgeving van mr. ing. R.O.B. Poort. Deze week: het antwoord op vraag 4. En een nieuwe vraag 5.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Dit was vraag 4

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daarom ging de derde vraag die wij aan u voorlegden over psychosociale arbeidsbelasting, in het kort PSA. Vraag 4 sluit daar mooi op aan.

Dit was vraag 4: Wat doet de vertrouwenspersoon?

En dit is het antwoord op vraag 4

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Hij moet hiervoor een beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is daar onderdeel van. De werkgever kan daarbij, in overleg met de ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon.

> LEES OOK: #MeToo: stel vertrouwenspersoon verplicht

Bij een extern persoon valt te denken aan iemand van de externe arbodienst of uit de branche. Grote bedrijven kunnen de vertrouwenspersoon ook intern aanstellen. Deze (onafhankelijke) functionaris behandelt klachten of meldingen van medewerkers over ongewenst gedrag. Daaronder vallen agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en moet (uiteraard) vertrouwelijk omgaan met de verkregen informatie.

> TIP: Gids voor vertrouwenspersonen

Het volgende stuk jurisprudentie schetst een situatie waarmee een vertrouwenspersoon te maken kan krijgen.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 5)

Jurisprudentie medewerker amusementshal

Een bedrijf exploiteert een amusementshal met speelautomaten die geld uitkeren. Werknemer A werkt er als halmedewerker. Daar bedient hij onder meer bezoekers en houdt toezicht in de hal. A werkt samen met zeven vrouwelijke collega’s in ploegendienst. De vestigingsmanager draait als meewerkend voorman mee in de diensten.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, klagen twee collega’s

Twee collega’s van A hebben bij de vestigingsmanager geklaagd over – in hun ogen – seksueel grensoverschrijdend gedrag van A. Het zou daarbij gaan om het betasten van borsten of billen en ander ongepast gedrag. Daarop meldt de manager dit bij de directeur. Na een gesprek met de HR-manager en de directeur krijgt A vrijstelling van werk, in afwachting van nader onderzoek. Daarna ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst, zonder vergoeding. A gaat in beroep.

> LEES OOK: Grensoverschrijdend gedrag? Eerst bewijzen

Is borsten en billen betasten verwijtbaar gedrag?

De vraag waar het hier om draait: heeft A verwijtbaar gehandeld door naar beide collega’s (onacceptabel) seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertonen? Het hof oordeelt dat A zich meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit op grond van de verklaringen van de twee collega’s en de vestigingsmanager bij de kantonrechter.

> LEES OOK:  Voor seksuele intimidatie moet je in de zorg zijn

Anderen voelden zich in zijn gezelschap niet onveilig

Maar uit verklaringen van andere collega’s komt een gewaardeerde collega naar voren. Hoewel soms wat aanrakerig, voelden zij zich in zijn gezelschap niet onveilig of ongemakkelijk. Maar ze zijn wel erg geschrokken van het ontslag. Geen van de getuigen heeft echter iets verklaard dat afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van de twee collega’s en de vestigingsmanager.

> TIP: DOWNLOAD de gratis whitepaper PSA in 4 praktijkvoorbeelden

Niet erover praten met collega’s is niet: niet gebeurd

Het feit dat de twee collega’s vriendinnen zijn, maakt dit niet anders. Hetzelfde geldt voor de getuigenverklaringen van collega’s dat zij nooit iets over de incidenten hebben gehoord. Dat de twee daarover niet met collega’s hebben gesproken, wil niet zeggen dat het niet is gebeurd. En dat zij geen strafrechtelijke aangifte hebben gedaan van de gebeurtenissen, maakt hun verklaringen ook niet minder geloofwaardig.

Het hof is van oordeel dat de werknemer zich meermalen schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen (art. 7:669, lid 3 sub e BW) en dat de arbeidsovereenkomst op goede gronden is ontbonden.

(Bron: Gerechtshof Den Haag, 13 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:223)

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 5

Zo, dat weet u dan ook maar weer. Op naar de volgende vraag!

In de Arbowet staat een aantal bijzondere verplichtingen voor de werkgever. Eén daarvan is de plicht van de werkgever te zorgen voor voorlichting en onderricht van zijn medewerkers.

Vraag 5 luidt: Welke eisen stelt de Arbowet aan voorlichting en onderricht?
Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 5)

Reageer op dit artikel