nieuws

Arbo-regels naleven? Veel bedrijven doen het niet

Wetgeving

Belangrijke arboregels naleven? Het merendeel van de bedrijven krijgt het nog altijd niet voor elkaar. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Arbo in Bedrijf 2018’ dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd.

Arbo-regels naleven? Veel bedrijven doen het niet

Wel is er kijkend naar voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. Want in 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een risico-inventarisatie (RI&E). In 2016 voldeed 27 procent van de bedrijven aan al deze arbo-regels die voortkomen uit de Arbowet.

> BEKIJK Arbo in bedrijf 2018

Een RI&E als basis voor goed arbobeleid

Om goed arbobeleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een overzicht opstellen van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met deze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Het aandeel bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2018. Ruim tachtig procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arbo-verplichtingen dan kleine bedrijven. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct beboeten als een RI&E ontbreekt.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Negen specifieke arbeidsrisico’s bij bedrijven

Marc Kuipers: Inspecteurs zien verbeteringen, maar komen nog te vaak bedrijven tegen waar de zaken niet op orde zijn. Ongevallen en klachten door werk voorkomen kan en moet beter

In het onderzoek is gekeken naar negen specifieke arbeidsrisico’s bij bedrijven. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor; het speelt bij ruim de helft van de bedrijven. In de bouwnijverheid en de landbouw spelen relatief veel van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen het vaakst voor in de bouwnijverheid, terwijl kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding het vaakst voorkomen in de landbouw. Van het totaal aantal bedrijven waar één of meerdere risico’s aanwezig is of zijn, heeft 60 tot 78 procent voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen.

> LEES OOK: Passend arbobeleid, zo pakt u dat aan

Aanvullende arbo-regels voor bijzondere doelgroepen

Voor bijzondere doelgroepen zoals zwangere vrouwen, jongeren en ouderen gelden aanvullende arbo-regels. Waar het gaat om zwangere vrouwen zijn bedrijven steeds beter op de hoogte. Zo biedt meer dan de helft van de bedrijven een rustruimte aan en biedt zo’n zeventig procent van de werkgevers aanpassingen aan in arbeidsomstandigheden en werktijden. In 2018 heeft één op de zes bedrijven jongeren in dienst gehad, meestal zijn dat 16/17-jarigen. Jongeren werken het meest in de horeca of landbouw. Acht op de tien werkgevers past de regels voor werkende jongeren in voldoende of goede mate toe.

Bron: inspectieszw.nl

 

> TIP: Regels? In actie door interactie! Kom naar het Landelijk Arbocongres

Arbo-regels naleven? Veel bedrijven doen het niet

Reageer op dit artikel