nieuws

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 6)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Door te voldoen aan de regels en voorwaarden in die wetgeving, kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 6)

Dit is uw kans om uw eigen arbokennis te testen! Want wij stellen u iedere twee weken een verse vraag over arbowetgeving. En geven u daarbij uitgebreid antwoord op de vorige vraag. Vragen én antwoorden komen uit 100 vragen over Arbowetgeving van mr. ing. R.O.B. Poort. Deze week: het antwoord op vraag 5. En een nieuwe vraag 6.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Dit was vraag 5

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daaronder valt ook psychosociale veiligheid en daarom ging vraag 3 daarover. De vertrouwenspersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen (vraag 4). Ook voorlichting en onderricht zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarom was dat het onderwerp van vraag 5.

Dit was vraag 5: Welke eisen stelt de Arbowet aan voorlichting en onderricht?

En dit is het antwoord op vraag 5

De Arbowet geeft in artikel 8 aan dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemers inzicht krijgen in de risico’s die spelen bij het werk en in de maatregelen die deze risico’s kunnen voorkomen of beperken. Ook moet de werkgever voorlichting geven over de manier waarop deskundige bijstand is geregeld. En over de opzet van de bedrijfshulpverlening (BHV) in de organisatie.

> LEES OOK: Maak meer ruimte voor BHV in de RI&E

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld? Dan moet de werkgever de werknemers op de hoogte stellen van het doel en werking van die PBM en van de manier waarop zijn die moeten gebruiken. De werkgever moet bovendien toezicht houden op de naleving van deze instructies en voorschriften. Bij werknemers jonger dan 18 jaar houdt de werkgever bij het geven van voorlichting rekening met hun beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 6)

Aanvullende verplichtingen Arbobesluit

Verder geeft het Arbobesluit nog enkele aanvullende verplichtingen voor het geven van voorlichting.

Zo moet de werkgever de gebruiksaanwijzing bij een arbeidsmiddel ter kennis brengen aan de werknemers. Daarnaast moet hij helder communiceren over de gevaren die mogelijk aan het gebruik zijn verbonden (Arbobesluit, art. 7.11a).

Ook voor een aantal specifieke stoffen of werkzaamheden stelt de arbowetgeving voorlichting expliciet verplicht. Er gelden verregaande inhoudelijke verplichtingen voor bijvoorbeeld het werken met asbest (Arbobesluit, artikel 4.45a en 4.45b), biologische agentia (artikel 4.102) of elektromagnetische velden (artikel 6.12m). Maar ook verplichtingen voor de voorlichting over fysieke belasting (artikel 5.5) en gevaarlijke stoffen (artikel 4.10d). Verder geeft het besluit nadere regels over de voorlichting aan zwangere werknemers (artikel 1.42a), met betrekking tot lawaai (artikel 6.11), trillingen (artikel 6.11d) en kunstmatige optische straling (artikel 6.12f ).

Ook dit zijn wettelijke vereisten die bij niet-naleving tot een boete kunnen leiden.

> LEES OOK: Arbowet niet naleven? Deze boetes gaan (fors) omhoog

Voorlichting is de taak van de werkgever

Voorlichting is dus een verantwoordelijkheid van de werkgever. Die moet er allereerst voor zorgen dat medewerkers voorlichting krijgen. Verder dat dit op tijd gebeurt. En tenslotte dat de inhoud van de voorlichting overeenstemt met de risico’s en gevaren waarmee de medewerker in zijn werk en in het bedrijf te maken krijgt. Een medewerker krijgt in ieder geval voorlichting bij indiensttreding, vóórdat hij aan het werk gaat.

> LEES OOK: Dood op de eerste dag

Later is voorlichting verplicht als er zaken veranderen. Welke veranderingen het betreft, is niet belangrijk. Wel is het belangrijk om veranderingen te bekijken op hun gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Dit betekent dat er daarbij ook naar welzijnsaspecten wordt gekeken. Op basis daarvan kan de werkgever dan nieuwe voorlichting geven. De preventiemedewerker kan hierbij een (belangrijke) rol spelen.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 6

Zo, dat weet u dan ook maar weer. Op naar de volgende vraag!

U las even hiervoor dat de preventiemedewerker een rol kan spelen bij voorlichting en onderricht.  Daaruit komt dan ook de volgende vraag voort, alweer vraag 6.

Vraag 6 luidt: Wat zijn de taken van de preventiemedewerker?

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 6)

Reageer op dit artikel