nieuws

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 7)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Door te voldoen aan de regels en voorwaarden in die wetgeving, kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 7)

Dit is uw kans om uw eigen arbokennis te testen! Want wij stellen u iedere twee weken een vraag over arbowetgeving. En geven u meteen uitgebreid antwoord op de vorige vraag. Vragen én antwoorden komen uit 100 vragen over Arbowetgeving van mr. ing. R.O.B. Poort. Deze week: het antwoord op vraag 6. En een nieuwe vraag 7.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Dit was vraag 6

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daaronder valt ook psychosociale veiligheid en daarom ging vraag 3 daarover. De vertrouwenspersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen (vraag 4). Ook voorlichting en onderricht zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarom was dat het onderwerp van vraag 5. U las in het antwoord dat de preventiemedewerker daarbij een (belangrijke) rol kan spelen. En daarmee komen we bij vraag 6.

Dit was vraag 6: Wat zijn de taken van de preventiemedewerker?

En dit is het antwoord op vraag 6

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken. (Let op: het woord preventiemedewerker zult u tevergeefs zoeken in de Arbowet. De wet spreekt van ‘deskundige personen’.)

Als eerste de ondersteuning van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de RI&E.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Ten tweede advies geven aan en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.

> LEES OOK: Arbobeleid, dit zijn de aandachtspunten

Ten derde het (helpen) uitvoeren van arbomaatregelen.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 7)

Actieve bijdrage aan gezond werk en minder ongevallen

Vaak is de preventiemedewerker zelf afkomstig van de werkvloer en is hij daar ook dagelijks te vinden. Dat maakt hem goed aanspreekbaar voor anderen. Met die praktische ervaring kan hij een actieve bijdrage leveren aan het beperken van gezondheidsklachten en ongevallen op het werk. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gehoorschade, risico’s door het werken met gevaarlijke stoffen of aan (blijvende) lichamelijke klachten als rugpijn door tillen. Daarnaast vervult de preventiemedewerker een brugfunctie tussen de werkgever en werknemers. Verder kan hij assisteren bij het geven van voorlichting en werkinstructies of het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Voorkomen dat arbodeskundigen langs elkaar heenwerken

Naast de preventiemedewerker zijn andere deskundigen bezig met de zorg voor arbeidsomstandigheden, zoals veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en/of andere arbodeskundigen. Die arbodeskundigen kunnen afkomstig zijn van een arbodienst, maar ze kunnen ook werkzaam zijn voor andere bureaus of als zelfstandige hun beroep uitoefenen. Het is dan wel zaak om te voorkomen dat deze mensen langs elkaar heenwerken. Ook deze noodzakelijke afstemming tussen de verschillende arbodeskundigen kan worden gezien als een taak van de preventiemedewerker.

> DOWNLOAD gratis de whitepaper Rol en taken van de preventiemedewerker

Iedere organisatie zal zelf concrete invulling moeten geven aan de functie van de preventiemedewerker(s). Zeker in grote bedrijven gaat het vaak om meer dan één preventiemedewerker.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 7

Zo, dat weet u dan ook maar weer. Op naar de volgende vraag!

U las even hiervoor dat de preventiemedewerker een actieve bijdrage levert aan gezond werk en het voorkomen van arbeidsongevallen. Van daaruit komen we op de  volgende vraag, vraag 7 alweer.

Vraag 7 luidt: Wat moet de werkgever doen bij een arbeidsongeval?

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 7)

Reageer op dit artikel