nieuws

Ook BHV-oefening buiten de deur moet veilig zijn

Wetgeving

In Recht elke twee weken een interessante uitspraak. Dit keer over een medewerker die tijdens een BHV-cursus een ongeluk krijgt en niet meer kan werken. Een werkgever moet ook bij een uitbestede cursus controleren of de veiligheid gewaarborgd is. Hoe ver reikt zijn zorgplicht hier?

Ook BHV-oefening buiten de deur moet veilig zijn

Een werknemer heeft de functie van VGM-coördinator (Veiligheid, gezondheid en milieu) en is ook preventiemedewerker. Naast deze werkzaamheden op het gebied van veilig en gezond werken vervult hij nog een rol als bedrijfshulpverlener. Het gaat helemaal fout bij een BHV-oefening tijdens een herhalingscursus.

Rugletsel bij verslepen ‘slachtoffer’ bij BHV-oefening

Onderdeel van de cursus is een praktijkoefening waarbij de werknemer een ‘slachtoffer’ in veiligheid moet brengen vanuit een verduisterde ruimte. Hiertoe moet hij het slachtoffer door middel van de Rautekgreep onder de armen/oksels vastpakken en vervolgens verslepen. Bij deze oefening is de werknemer ten val gekomen. Daarbij heeft hij ernstig rugletsel opgelopen, waardoor hij niet meer in staat is om te werken.

Werknemer vordert letselschade op zijn werkgever

De werknemer vordert vervolgens zijn letselschade op de werkgever. Zijn onderbouwing daarbij is dat het mogelijk was geweest om bij de BHV-oefening te volstaan met het aanleggen van de Rautekgreep zonder dat het nodig was om te slepen. Of anders dat het mogelijk was geweest het verplaatsen van het slachtoffer te oefenen met een veel lichtere pop in plaats van een mens. Daarnaast had de werkgever volgens hem voor de cursus schoeisel moeten verstrekken met aangepast profiel. De werkgever heeft daarom de in artikel 7:658 BW beschreven zorgplicht geschonden.

> LEES OOK: Valpartij door foute schoenen

Kantonrechter stelt eerst werknemer in het gelijk

De werkgever stelt zich op het standpunt dat hem geen enkele blaam treft. Want de organisatie die de BHV-training verzorgde, beschikt over een zogeheten NIBHV-keurmerk. Daarnaast zou de werknemer zelf roekeloos hebben gehandeld door te gehaast te werk te gaan. Bovendien was er helemaal geen aangepast schoeisel nodig. In de werkelijke situatie is daar immers ook geen sprake van. Omdat de werkgever weigert de schade te vergoeden, komt de zaak voor bij de kantonrechter. Deze oordeelt dat de vorderingen van de werknemer moeten worden gehonoreerd.

Maar Hof Amsterdam heeft andere kijk op de zaak

In hoger beroep kijkt het Hof Amsterdam hier heel anders naar (Gerechtshof Amsterdam, 25 april 2017, ECLI:NL: GHAMS:2017:1633). Het hof is het oneens met de uitspraak van de kantonrechter. Want op geen enkele manier is komen vast te staan dat het gebruik van veiligheidsschoenen voorgeschreven of zelfs maar wenselijk is. Alleen het gebruik van open schoenen zoals slippers is ontraden.

> LEES OOK: Veiligheidsschoenen nodig op natte trap?

De andere argumenten die de werknemer heeft aangevoerd snijden volgens het hof ook geen hout. De oefening beoogt de werkelijke situatie na te bootsen en is een normaal onderdeel van de BHV-training. De oefening is bovendien correct uitgevoerd. Ja, het verslepen van een mens in plaats van een pop is zwaarder. Maar dit wil nog niet zeggen dat dit de oorzaak is van de val.

Het hof oordeelt dan ook dat deelname van de werknemer aan de cursus onder deze omstandigheden geen andere en verdergaande maatregelen van de werkgever vereiste dan die hij al genomen had. De werkgever heeft daarom zijn zorgplicht niet geschonden en gaat vrijuit.

> LEES OOK: Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

Toch: werkgever verantwoordelijk voor veilige werkplek

Een BHV-oefening als deze wordt meestal uitbesteed aan een gecertificeerde organisatie en vindt dan plaats buiten de werkomgeving. Ook hier geldt dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkplek. Zo nodig moet hij aanvullende veiligheidsmaatregelen treffen als daar niets voor is geregeld. Maar in dit geval kon van de werkgever niet worden gevraagd of verwacht aanvullende maatregelen te nemen om de schade te voorkomen.

Desondanks blijft het zaak dat een werkgever bij een uitbestede cursus op een andere locatie controleert of het goed zit met de veiligheid. Dit betekent dat zijn verantwoordelijkheid dus beduidend verder reikt dan uitsluitend de eigen werkplek.

Bas van Batenburg | advocaat/partner van Van Batenburg & Pracht Advocaten

> Over twee weken weer een Recht. Lees de volgende aflevering in onze nieuwsbrief!

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Ook BHV-oefening buiten de deur moet veilig zijn

Reageer op dit artikel