nieuws

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 9)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Door te voldoen aan de regels en voorwaarden in die wetgeving, kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 9)

Dit is uw kans om uw eigen arbokennis te testen! Want wij stellen u iedere twee weken een vraag over arbowetgeving. En geven u meteen uitgebreid antwoord op de vorige vraag. Vragen én antwoorden komen uit 100 vragen over Arbowetgeving van mr. ing. R.O.B. Poort. Deze week: het antwoord op vraag 8. En de nieuwe vraag 9.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Dit was vraag 8

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daaronder valt ook psychosociale veiligheid en daarom ging vraag 3 daarover. De vertrouwenspersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen (vraag 4). Ook voorlichting en onderricht zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarom was dat het onderwerp van vraag 5. U las in het antwoord dat de preventiemedewerker daarbij een (belangrijke) rol kan spelen. Daarover ging vraag 6. In het antwoord las u dat de preventiemedewerker een actieve bijdrage levert aan gezond werk en het voorkomen van arbeidsongevallen. Vandaar vraag 7. Maar zeggen we arbeidsongevallen, dan zeggen we bedrijfshulpverlening: vraag 8.

Dit was vraag 8: Wanneer is bedrijfshulpverlening verplicht?

En dit is het antwoord op vraag 8

Een van de verplichtingen van de werkgever vanuit de Arbowet is dat hij moet zorgen voor doeltreffende maatregelen voor eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere aanwezigen. Ook rust op de werkgever de verplichting te zorgen dat er doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties zoals brandweer en ambulance (Arbowet, art. 3, lid 1, onder e).

Hij hoeft dit soort zaken uiteraard niet allemaal zelf te doen. Maar hij moet er wel voor zorgen dat dit in geval van een calamiteit naar behoren is geregeld. Een en ander betekent dat op grond van de Arbowet bedrijfshulpverlening (BHV) altijd verplicht is.

> LEES OOK: Tool voor de betere bedrijfsnoodorganisatie

Hoeveel bedrijfshulpverleners zijn er nodig?

Het aantal bedrijfshulpverleners dat in een bedrijf nodig is, is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Er spelen echter ook nog andere factoren een rol. Zoals de aard en ligging van het bedrijf of de soort bedrijfsactiviteiten. En natuurlijk: het aantal personen dat de BHV bij een calamiteit mogelijk in veiligheid moet brengen. Een bedrijf zal een en ander moeten vaststellen op basis van zijn risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

> LEES OOK: Maak meer ruimte voor BHV in de RI&E

Belangrijkste criterium: hulpverlening waarborgen

Maar het allerbelangrijkste criterium is dat de hulpverlening bij een calamiteit binnen enkele minuten op gang moet kunnen komen. Dat vormt het uitgangspunt om te bepalen hoeveel BHV’ers er dan nodig zijn om de hulpverlening gedurende de gehele bedrijfstijd te kunnen waarborgen.

> LEES OOK: BHV: 6 tips voor een draaiboek ontruiming

Uiteraard is het ook mogelijk om het aantal te bepalen op basis van gemaakte afspraken, op brancheniveau of in de cao. Die afspraken moeten zijn vastgelegd in de arbocatalogus.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 9)

Ondergrens: altijd één bedrijfshulpverlener in de zaak

Let op: er moet wel altijd (dus gedurende de tijd dat er mensen aan het werk zijn) minimaal één BHV’er in het pand aanwezig zijn. In sommige gevallen kan de werkgever deze taak zelf uitvoeren, maar dan moet hij daartoe wel voldoende zijn toegerust. Hij moet daarbij bovendien rekening houden met het feit dat hij te allen tijde voor een vervanger zal moeten zorgen als hijzelf afwezig is.

> LEES OOK: Vergeet de BHV niet in de vakantieperiode

Met deze criteria acht de wetgever de bedrijfshulpverlening voldoende gewaarborgd, ook in de kleinere bedrijven.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 9

Zo, dat weet u dan ook maar weer. Op naar de volgende vraag!

U las hiervoor het een en ander over de wettelijke vereisten voor de bedrijfshulpverlening of BHV. Dat brengt ons bij de mensen achter die BHV, de bedrijfshulpverleners. Over hen gaat de volgende vraag, vraag 9 alweer.

Vraag 9 luidt: Welke eisen gelden er voor bedrijfshulpverleners?

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 9)

Reageer op dit artikel