nieuws

Excessief privé-internetgebruik, er zijn grenzen

Wetgeving

In Recht elke twee weken een interessante uitspraak. Dit keer over de vraag wanneer er sprake is van excessief computergebruik oftewel digitale overkill. Een antwoord daarop uit vier rechterlijke uitspraken.

Excessief privé-internetgebruik, er zijn grenzen

Om ons werk te doen zijn we vaak aangewezen op het gebruik van computer, smartphone en internet. Maar wanneer is er sprake van excessief gebruik van deze faciliteiten, oftewel digitale overkill? Waar ligt de grens? Wat zegt de rechtspraak hierover?

 

Digitale overkill aanleiding tot ruzie met de baas

Er zijn natuurlijk altijd werknemers die vaker dan noodzakelijk onder werktijd gebruik maken van computer, smartphone en internet. Zo vaak zelfs dat de werkzaamheden er ernstig onder lijden en de werkgever moet optreden om het gebruik terug te dringen. Als het dan ook nog eens voornamelijk om privégebruik gaat, geeft dit nog wel eens aanleiding tot ruzie met de baas.

> LEES OOK: Digital detox, wanneer begint u?

Helft voltijdse werkweek op Marktplaats

Een sterk staaltje van hoe het in ieder geval niet moet, volgt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (Centrale Raad van Beroep, 11 september2014:ECLI:NL:VRVB:2014:2974). Een ambtenaar had drie maanden lang de helft van zijn voltijdse werkweek voor privégebruik gebruik gemaakt van het internet. Hij bezocht voornamelijk de site marktplaats.

De Raad oordeelde dat er hier sprake was excessief privé-internetgebruik dat aangemerkt moest worden als ernstig plichtsverzuim. Plichtsverzuim, omdat het geldende privacyreglement alleen incidenteel privégebruik toestond. De ambtenaar kon daarop zijn biezen pakken.

> LEES OOK: Ontslag wegens overmatig privé-internetgebruik

Druk bezoek niet-werkgerelateerde sites

Een jaar daarna oordeelde de rechtbank Oost-Brabant in een soortgelijk geval hetzelfde (Rechtbank Oost-Brabant 19 augustus 2015: ECLI:NL:RBOBR:2015:4760). Op basis van de onderzoeks-resultaten was gebleken dat de ambtenaar in kwestie onder werktijd veelvuldig internetsites bezocht die niets met zijn werk te maken hadden.

Op grond hiervan oordeelde de rechtbank dat de ambtenaar analoog hieraan dus ook veelvuldig zijn werkzaamheden niet had verricht. En daarmee had hij zijn werkgever benadeeld. Ook hier weer een voorbeeld van ernstig plichtsverzuim. De ambtenaar was volgens de rechtbank terecht door zijn werkgever ontslagen.

> LEES OOK: Privé-internetgebruik gaat te ver

Op één dag 773 hits op diverse privé-websites

De rechtbank Den Haag (Rechtbank Den Haag 27 juli 2016: ECLI:NL:RBDHA:2016:8404) kreeg kort daarop te maken met een wel heel extreme variant. Na eerder een waarschuwing te hebben gekregen, ging een ambtenaar opnieuw in de fout. Onderzoek wees uit dat hij op een dag zeer actief niet-werk-gerelateerde websites had bezocht. Om precies te zijn: 773 hits op diverse privé-websites.

De ambtenaar vond het allemaal wel meevallen. Hij verwees daarbij naar het geldende protocol over e-mail-, internet- en computergebruik dat privé-gebruik binnen marges toestond. De rechtbank verwierp dit verweer en bevestigde het door de werkgever gegeven ontslag.

> LEES OOK: Werkgever moet privacy werknemer respecteren

Verstoorde verhouding door digitale overkill

Dat niet alleen ambtenaren zich schuldig maken aan digitale overkill, blijkt uit een recentere uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Ook hier was sprake van excessieve, niet-werkgerelateerde activiteiten op het internet.

De rechter oordeelde dat mede daardoor de verhouding tussen werkgever en werknemer ernstig was verstoord. De arbeidsovereenkomst kwam daarom per direct tot een einde.

(Rechtbank Noord-Holland 29 september 2016: ECLI:NL:RBNHO:2016:6811)

Ellende voorkomen, tips voor de praktijk

In deze uitspraken is overduidelijk sprake van excessief of bovenmatig internetgebruik en dan ook nog eens voor privédoeleinden. Bovendien waren de werknemers gewaarschuwd. Het bestaan van schriftelijke instructies over het toegestane internetgebruik leidt al snel tot de slotsom dat een werknemer van die instructies op de hoogte kan zijn. Onder zulke omstandigheden oordeelt de rechter waarschijnlijk dat er door de digitale overkill sprake is van ernstig plichtsverzuim of verwijtbaar handelen.

> LEES OOK: WhatsApp-berichten kosten werknemer verlof

Meningsverschillen over telefoon-, internet- en computergebruik voorkomen? Dan doet de werkgever er verstandig aan de do’s en don’ts in een protocol of reglement vast te leggen. En dat protocol ook deel te laten uitmaken van de arbeidsvoorwaarden. De vermelding dat privégebruik niet is toegestaan, lijkt mij met het oog op de heersende rechtspraak geen overbodige luxe.

Bas van Batenburg | advocaat/partner van Van Batenburg & Pracht Advocaten

> Over twee weken weer een Recht. Lees de volgende aflevering in onze nieuwsbrief!

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

WhatsApp-berichten kosten werknemer verlof

Reageer op dit artikel