nieuws

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 10)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Door te voldoen aan de regels en voorwaarden in die wetgeving, kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 10)

Dit is uw kans om uw eigen arbokennis te testen! Want wij stellen u iedere twee weken een vraag over arbowetgeving. En geven u meteen uitgebreid antwoord op de vorige vraag. Vragen én antwoorden komen uit 100 vragen over Arbowetgeving van mr.ing. R.O.B. Poort. Dit keer: het antwoord op vraag 9. En de nieuwe vraag 10.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Dit was vraag 9

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daaronder valt ook psychosociale veiligheid en daarom ging vraag 3 daarover. De vertrouwenspersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen (vraag 4). Ook voorlichting en onderricht zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarom was dat het onderwerp van vraag 5. U las in het antwoord dat de preventiemedewerker daarbij een (belangrijke) rol kan spelen. Over hem ging vraag 6. In het antwoord las u dat de preventiemedewerker een actieve bijdrage levert aan gezond werk en het voorkomen van arbeidsongevallen. Vandaar vraag 7. Maar zeggen we arbeidsongevallen, dan zeggen we bedrijfshulpverlening: vraag 8. In aansluiting daarop stelden we vraag 9.

Dit was vraag 9: Welke eisen gelden er voor bedrijfshulpverleners?

En dit is het antwoord op vraag 9

Om te weten welke eisen er gelden voor BHV’ers, zetten we eerst nog even hun taken op een rijtje. Tot de taken van een bedrijfshulpverlener behoren in elk geval:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • beperken en bestrijden van een beginnende brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

> LEES OOK: BHV: 6 tips voor een draaiboek ontruiming

Uit deze taken volgen enkele noodzakelijke vereisten. Zo moet de bedrijfshulpverlener voor het uitvoeren van de taken in ruime mate beschikbaar te zijn. Daarom heeft de BHV’er bij voorkeur een plaatsgebonden functie binnen het bedrijf. Natuurlijk hebben BHV’ers een opleiding nodig om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Maar daarnaast zijn enthousiasme, stressbestendigheid en betrokkenheid heel belangrijke eigenschappen.

Welke opleiding moeten BHV’ers minimaal krijgen?

Uiteraard moeten bedrijfshulpverleners voldoende zijn opgeleid voor hun taken. Zij volgen daartoe minimaal een basisopleiding BHV (zie hieronder). Daarnaast moeten ze kunnen beschikken over het nodige materieel om hun hulpverlenende taken goed uit te kunnen voeren. Dit voorzieningenniveau moet een bedrijf of organisatie vaststellen aan de hand van de RI&E. Zo sluit het beschikbare materieel optimaal aan op de risico’s en gevaren op de werkvloer.

> LEES OOK: Maak meer ruimte voor BHV in de RI&E

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 10)

Wat houdt de basisopleiding BHV in?

Dit leren deelnemers tijdens de basisopleiding BHV:

  • levensreddende handelingen
  • reanimatie
  • elementaire brandbestrijding
  • ontruiming
  • communicatie
  • theorie en praktijk van brandbestrijding

Een basisopleiding duurt doorgaans twee tot drie dagen, met een examen ter afsluiting. Ook wordt een basisopleiding wel aangeboden als e-learning met aansluitend een praktijkgedeelte. Een volledig opgeleide BHV’er moet een opleiding hebben gevolgd die voldoet aan het opleidingsprofiel voor medewerkers met BHV-taken. Er zijn heel veel organisaties die cursussen voor bedrijfshulpverleners verzorgen.

> LEES OOK: Reanimeren moet je leren

Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

Ter afsluiting een mooi stukje BHV-gerelateerde jurisprudentie. Over een werknemer die ten val komt tijdens een BHV-oefening en daardoor in de WIA belandt. De kantonrechter wijst zijn eis tot schadevergoeding toe: de werkgever heeft niet gezorgd voor een deugdelijke verzekering. Wat zegt het hof in beroep? Is de aansprakelijkheid van een werkgever ook risicoaansprakelijkheid?

> LEES VERDER: Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 10

Zo, dat weet u dan ook maar weer. Op naar de volgende vraag!

U las hiervoor het een en ander over de wettelijke vereisten aan bedrijfshulpverleners. We sloten af met een stuk jurisprudentie over zorgplicht en risico-aansprakelijkheid. Daarover gaat ook de volgende vraag, vraag 10 alweer.

Vraag 10 luidt: Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor schade?

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 10)

Reageer op dit artikel