nieuws

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 12)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Dankzij de regels en voorwaarden in die wetgeving kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving? Test het met de nieuwe vraag 12. Maar eerst antwoord op vraag 11: kan een werknemer of derde ook aansprakelijk worden gesteld?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 12)

Dit is uw kans om uw eigen arbokennis te testen! Want wij stellen u iedere twee weken een vraag over arbowetgeving. En geven u meteen uitgebreid antwoord op de vorige vraag. Vragen én antwoorden komen uit 100 vragen over Arbowetgeving van mr.ing. R.O.B. Poort. Dit keer: het antwoord op vraag 11. En de nieuwe vraag 12.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Dit was vraag 11

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daaronder valt ook psychosociale veiligheid en daarom ging vraag 3 daarover. De vertrouwenspersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen (vraag 4). Ook voorlichting en onderricht zorgen voor een veilige werkomgeving: vraag 5. U las in het antwoord dat de preventiemedewerker daarbij een (belangrijke) rol kan spelen. Over hem ging vraag 6. In het antwoord las u dat hij een actieve bijdrage levert aan gezond werk en het voorkomen van arbeidsongevallen. Vandaar vraag 7. Zeggen we arbeidsongevallen, dan zeggen we BHV: vraag 8. In aansluiting daarop stelden we vraag 9 over de de wettelijke vereisten aan bedrijfshulpverleners. Daar eindigden we met risico-aansprakelijk, vandaar vraag 10. Ook vraag 11 ging over aansprakelijkheid voor schade, nu van een werknemer of derde.

Dit was vraag 11: Kan een werknemer of derde ook aansprakelijk worden gesteld?

En dit is het antwoord op vraag 11

Werknemer

Ook een werknemer kan aansprakelijk worden gesteld als hij een ander schade berokkent. Die ander kan een collega zijn, maar ook een willekeurige derde die geen collega is. Maar als dat gebeurt tijdens werkzaamheden, is de werkgever gehouden om die schade te dragen. Op grond van artikel 6:170 BW is de werkgever immers aansprakelijk voor de daden van zijn ondergeschikten. Dat gaat alleen niet op als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de werknemer.

Voor het gemak wordt de aansprakelijke persoon in dit verband aangeduid als werkgever. Maar ook bij afwezigheid van een duurzaam dienstverband is aansprakelijkheid op grond van dit artikel mogelijk. Van belang hierbij is de gezagsrelatie: wie was de (directe) opdrachtgever?

> LEES OOK: Werkgever in de zin van de Arbowet, ja of nee?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 12)

‘Passant’ of bezoeker

Tussen bezoekers of passanten en het bedrijf bestaat geen gezagsrelatie. Het gaat dan in geval van schade, opgelopen door toedoen van het bedrijf, om de zogenoemde buitencontractuele aansprakelijkheid. Dit is aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is geregeld in artikel 6:162 e.v. BW. Voor aansprakelijkheid op grond van dit artikel moet zijn voldaan aan een aantal vereisten. Daarop gaan we hier niet verder in.

> LEES OOK: Samen naar de rechter om schade te verhalen, het kan nu

Opmerking: in artikel 10 van de Arbowet staat dat de werkgever doeltreffende maatregelen moet nemen om gevaar voor derden te voorkomen. Als bijvoorbeeld de Inspectie SZW vaststelt dat de werkgever dit niet of onvoldoende heeft gedaan, neemt de kans daarmee aanmerkelijk toe dat een slachtoffer verhaal kan halen voor zijn schade.

Als er meerdere werkgevers op hetzelfde terrein werkzaam zijn, moeten zij op grond van artikel 19 van de Arbowet afspraken maken over de veiligheidszorg. Voordat met het werk wordt begonnen, moeten zij daartoe schriftelijk vastleggen welke voorzieningen zij daartoe zullen treffen.

> LEES OOK: RijnlandRoute wil veiligste bouwproject zijn

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 12

Zo, dat weet u dan ook maar weer. Op naar de volgende vraag!

U las hiervoor het een en ander over de aansprakelijkheid voor schade van een werknemer of een derde. De volgende vraag, vraag 12 alweer, gaat over de aansprakelijkheid van deskundigen.

Vraag 12 luidt: Is het mogelijk om een deskundige aansprakelijk te stellen?

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 12)

Reageer op dit artikel