nieuws

Echte zorgplicht voor ‘onechte’ werknemers

Wetgeving

In Recht elke twee weken een interessante uitspraak. Dit keer over de zorgplicht van een werkgever voor ‘onechte’ werknemers. Daarbij gaat het om personen met wie de werkgever geen arbeidsovereenkomst heeft. Zoals stagiaires, uitzendkrachten of zzp’ers. Lees hier hoe dat zit.

Echte zorgplicht voor ‘onechte’ werknemers

Soms hebben opdrachtgevers geen flauw benul welke partijen voor hen aan het werk zijn. Zij kunnen hier ook geen directe invloed op uitoefenen. Maar dit doet niets af aan hun zorgplicht voor zulke ‘onechte’ werknemers. Een ontwikkeling die goed past bij deze tijd van flexibilisering van arbeidsrelaties.

Een chemisch bedrijf houdt zich bezig met het ontlakken en reinigen van metalen producten. Hierbij gebruik het gevaarlijke stoffen als natronloog en zoutzuur. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de voor dit bedrijfsproces aangeschafte pompinstallatie net geleverd. Vanuit kostenoverwegingen besluit het bedrijf om zelf een proefopstelling te maken en geen gebruik te maken van de expertise van de leverancier.

Met spoed monteur voor storing in proefopstelling

Op een gegeven moment belt het bedrijf de leverancier vanwege een storing aan de pompinstallatie Het verzoek is om met grote spoed een monteur te sturen om het probleem op te lossen. Op de plek des onheils ziet de monteur dat een van de persslangen in de proefopstelling is omtrokken met tie-wrap. Ook zit er een knak in een slang. Hij maakt met een schroevendraaiertje de tie-wrap los. Terwijl hij dit doet, trekt de slang recht en schiet los. Daarbij krijgt de monteur een straal natronloog in zijn ogen. Hij wist niet dat er in de installatie natronloog aanwezig was. Ondanks de veiligheidsbril is het leed al geschied: hij raakt volledig blind aan zijn rechteroog en zijn linkeroog is ernstig beschadigd.

> LEES OOK: Wie is aansprakelijk voor ongeval met natronloog?

Monteur claimt zijn letselschade bij inlenend bedrijf

De monteur claimt vervolgens zijn letselschade bij het inlenende bedrijf. Omdat hij hier geen dienstbetrekking mee heeft, baseert hij zijn vordering op artikel 7:658 BW lid 4. Daarbij hoort de uitleg zoals gegeven door de Hoge Raad in het beroemde Allspan-arrest (23 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616). Dit artikel biedt bescherming in de situatie dat een werkgever in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door personen met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft. Die ‘onechte’ werknemers over wie we het eerder hadden. Die moeten zich in een vergelijkbare positie bevinden als een eigen werknemer van het bedrijf.

Bijzondere expertise, dus geen vergelijkbaar werk

De kantonrechter wijst in eerste instantie de vordering van de monteur toe. Maar in hoger beroep oordeelt het Gerechtshof Den Bosch (13 maart 2018, ECLI:NL:
GHSHE:2018:1097) het tegenovergestelde. Want volgens het hof was er voor het onderhoud en de reparatie van de pomp specifieke expertise nodig. Deze werkzaamheden kon de eigenaar van de pompinstallatie niet zelf verrichten. Daardoor valt de bescherming van de monteur niet onder de reikwijdte van dit artikel. Zijn werk was immers niet vergelijkbaar met dat van vaste medewerkers.

Maar wel: gevaarlijke situatie in het leven geroepen

Er is echter ook sprake van een gebrekkige, niet door de leverancier geïnstalleerde proefopstelling. Bovendien had de monteur geen weet van de aanwezigheid van natronloog in de installatie. Daarom honoreert het hof de claim wel op een andere juridische grond. Het bedrijf heeft volgens het hof een gevaarlijke situatie in het leven geroepen, waardoor de schade van de monteur kon ontstaan.

> TIP: Meer over die gevaarlijke situatie in de gratis whitepaper Top 5 Arbojurisprudentie

Zorgplicht werkgever ook voor ‘onechte’ werknemers

Deze uitspraak zet nog eens duidelijk de heersende leer uiteen. Wordt de arbeid niet verricht op basis van een arbeidsovereenkomst, dan is er geen sprake van formeel werkgeverschap. Daardoor is de in artikel 7:658 BW lid 1 beschreven zorgplicht niet van toepassing. Maar dit neemt niet weg dat de werkgever toch verantwoordelijk kan zijn voor de schade van voor hem werkende personen. Denk daarbij aan stagiaires, uitzendkrachten of zzp’ers. Zijn de werkzaamheden van deze ‘onechte’ werknemers vergelijkbaar met die van de vaste werknemers, dan geldt de zorgplicht ook voor hen.

> LEES OOK: Zorgplicht voor niet-eigen werknemers? Jazeker!

Ontwikkeling past in flexibilisering van arbeidsrelaties

Vooral in de bouw kan dit voor problemen zorgen. De opdrachtgever heeft vaak geen flauw benul welke partijen voor hem op de bouwplaats aan het werk zijn. Hij kan hier evenmin directe invloed op uitoefenen. Maar dit doet niets af aan de zorgplicht die ook de opdrachtgever heeft voor die ‘onechte’ werknemer. Een welkome ontwikkeling, passend in de huidige tijdsgeest van flexibilisering van arbeidsrelaties.

Bas van Batenburg | advocaat/partner van Van Batenburg & Pracht Advocaten

> Lees de volgende aflevering van Recht in onze nieuwsbrief!

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Echte zorgplicht voor ‘onechte’ werknemers

Reageer op dit artikel