nieuws

Kan je een deskundige aansprakelijk stellen? (vraag 13)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Dankzij de regels en voorwaarden in die wetgeving kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving? Test het met de nieuwe vraag 13. Maar eerst antwoord op vraag 12: kan een deskundige ook aansprakelijk worden gesteld?

Kan je een deskundige aansprakelijk stellen? (vraag 13)

Dit is uw kans om uw arbokennis te testen! Want wij stellen u iedere twee weken een vraag over arbowetgeving. En geven uitgebreid antwoord op de vorige vraag. Vragen én antwoorden komen uit 100 vragen over Arbowetgeving van mr.ing. R.O.B. Poort. Dit keer: het antwoord op vraag 12. En de nieuwe vraag 13.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Dit was vraag 12

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daaronder valt ook psychosociale veiligheid en daarom ging vraag 3 daarover. De vertrouwenspersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen (vraag 4). Ook voorlichting en onderricht zorgen voor een veilige werkomgeving: vraag 5. Daarbij speelt de preventiemedewerker een (belangrijke) rol (vraag 6) door een actieve bijdrage te leveren aan gezond werk en het voorkomen van arbeidsongevallen (vraag 7). Zeggen we arbeidsongevallen, dan zeggen we BHV: vraag 8. In aansluiting daarop stelden we vraag 9 over de de wettelijke vereisten aan bedrijfshulpverleners. Daar eindigden we met risico-aansprakelijk: vraag 10. Ook vraag 11 ging over aansprakelijkheid voor schade, nu van een werknemer of derde.

Dit was vraag 12: Kan een deskundige aansprakelijk worden gesteld?

En dit is het antwoord op vraag 12

De deskundige moet werken met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelende beroepsgenoot mag worden verwacht. Onder ‘redelijk bekwaam’ verstaan we dan dat de beroepsbeoefenaar voldoende kennis en kunde heeft op het niveau van zijn beroepsgroep. De term ‘redelijk handelend’ houdt meer een oordeel in van het feitelijk optreden van de deskundige. Daarom is dit sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bij de beoordeling van redelijk bekwaam en redelijk handelend gaat het niet om de hoogste normen, maar om normen die we redelijk achten.

Dienstverband, adviesbureau of zelfstandig

Uit literatuur en jurisprudentie blijkt dat deskundigen niet gauw aansprakelijk zijn voor schade. Dat geldt zeker als zij in een dienstverband werken. Dan zal een eventuele schade ten gevolge van een fout voor rekening komen van de werkgever. Bij een adviesbureau of bij de zelfstandig opererende arboadviseur kan dit anders zijn. Want bij hen kan eerder sprake zijn van een aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contract. Voor de deskundige is vooral van belang dat hij zorgvuldig werkt.

> LEES OOK: Aansprakelijkheid op het werk, dit moet u weten

Kan je een deskundige aansprakelijk stellen? (vraag 13)

Strafrechtelijke vervolging en schuld

Ook strafrechtelijke vervolging van een deskundige is denkbaar. Het Nederlandse strafrecht wordt wel een schuldstrafrecht genoemd. Dit betekent dat de rechter pas straf mag opleggen als vaststaat dat de verdachte een zekere schuld heeft gehad aan de verweten gebeurtenis. Bij afwezigheid van schuld houdt het strafrecht op.

Bij schuld moet sprake zijn van ‘een min of meer grove of aanmerkelijke schuld’. Daarbij ligt de kern in verwijtbaar en aanmerkelijk onvoorzichtig handelen. Dat handelen is niet alleen een doen, waarbij het gaat om het geven van een opdracht. Het kan ook een niet doen zijn, waarbij een opdracht juist ontbreekt. Of iemand geen leiding heeft gegeven in een situatie waarin hij dat wel had moeten doen of waar dit noodzakelijk was.

LEES OOK: Ontslag door onjuist advies bedrijfsarts?

In de meeste situaties zal een deskundige arboadviseur geen directe rol als feitelijk leidinggevende hebben. Maar dan nog mag van deze adviseur worden verwacht dat hij handelt zoals we mogen verwachten van een functionaris in zijn positie. Vanwege zijn bijzondere kwaliteit als deskundige draagt deze functionaris immers ook een zekere verantwoordelijkheid.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 13

Zo, dat weet u dan ook maar weer. Op naar de volgende vraag!

U las hiervoor het een en ander over de aansprakelijkheid voor schade van een werknemer of een derde. Met de volgende vraag, vraag 13 alweer, snijden we een ander onderwerp aan: de arbocatalogus.

Vraag 13 luidt daarom simpelweg: Wat is een arbocatalogus?

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Kan je een deskundige aansprakelijk stellen? (vraag 13)

Reageer op dit artikel