nieuws

Pauzes bij beeldschermwerk, laat maar zitten?

Wetgeving

Niks meer iedere 2 uur verplichte pauzes bij beeldschermwerk. Deze absolute norm in het Arbobesluit past niet meer bij de variatie aan beeldschermwerk die het moderne werken kenmerkt. Daarom is de norm eruit gehaald.

Pauzes bij beeldschermwerk, laat maar zitten?

Want werken in de moderne tijd brengt allerlei vormen van beeldschermwerk met zich mee. Werken doen we nu immers op de tablet, de mobiele telefoon, de laptop … En daarnaast is ons werk steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk.

> LEES OOK: Plaatsonafhankelijk werken, wat doe je ermee in de RI&E?

Pauzes bij beeldschermwerk weg uit Arbobesluit

Het verdwijnen van de absolute norm voor pauzes bij beeldschermwerk is het gevolg van een verzamelbesluit, gepubliceerd in Staatsblad 465. Dat bevat enkele redactionele en beperkte beleidswijzigingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit machines. Pauzes bij beeldschermwerk is één van de thema’s die in dit besluit zijn opgenomen.

Volgens staatssecretaris SZW Van Ark brengen de wijzigingen in het verzamelbesluit geen extra regeldrukeffecten mee voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals.

Pas op: ook nu blijft regelmatig pauzeren een must

> TIP: Goed zitten? De werkplekchecker.
Vraag  een demo aan.

Maar pas op! Dat deze 2-uursnorm is komen te vervallen in het Arbobesluit, doet niets af aan de zorgverplichting van de werkgever. Hij moest voorheen en moet nu nog steeds het werk zo organiseren dat medewerkers niet aan één stuk door achter hun beeldscherm zitten. Regelmatig pauzeren en afwisseling in taken blijven musts om beeldschermwerkers gezond te houden.

Voldoende pauzes bij beeldschermwerk blijft dus hoe dan ook nodig. Onder meer om te voorkomen dat mensen klachten krijgen van langdurig zitten. Daar kunnen zij allerlei akelige ziektes van krijgen, diabetes bijvoorbeeld.

> LEES OOK: De zonnige kant van zitten

Al was het maar om de kans op RSI te beperken

Maar voldoende pauzes bij beeldschermwerk hebben ook tot doel oog- en stressklachten tegen te gaan waar dat enigszins mogelijk is. En last but not least om de kans op klachten aan armen, schouders en nek (RSI, CANS) tot een minimum te beperken.

> LEES OOK: Tablet-nek, iPad-schouder, WhatsApp-vinger?

BAS en Werkplekchecker

TNO heeft een beoordelingsinstrument ontwikkeld voor fysieke belasting door beeldschermwerk: de Checklist Beter achter je schermen (BAS). Deze checklist is mede gebaseerd op advies van de Gezondheidsraad (2017). Het instrument ondersteunt maatwerk in werken met en pauzes bij beeldschermwerk.

> LEES OOK: Ik heb het met BAS gedaan

Verder is er nog de Werkplekchecker. Daarmee kunnen medewerkers stap-voor-stap een individuele werkplek instellen. De Werkplekchecker geeft daarnaast tips over hoe u de hele dag vitaal aan het werkt blijft. Bijvoorbeeld door het spelenderwijs inbouwen van korte pauzemomenten. Leuk extraatje: iedere medewerker die de Werkplekchecker doet, ontvangt een eindrapportage met toetsresultaten en een certificaat.

 

> TIP: Check de werkplekchecker of vraag meteen een demo aan

Pauzes bij beeldschermwerk, laat maar zitten?

Reageer op dit artikel