nieuws

Wat is een arbocatalogus? (vraag 14)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Want dankzij die regels en voorwaarden kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving? Test het met de nieuwe vraag 14. Maar eerst antwoord op vraag 13: wat is een arbocatalogus?

Wat is een arbocatalogus? (vraag 14)

Dit is uw kans om uw arbokennis te testen! Want wij stellen u iedere twee weken een vraag over arbowetgeving. En geven uitgebreid antwoord op de vorige vraag. Vragen én antwoorden komen uit 100 vragen over Arbowetgeving van mr.ing. R.O.B. Poort. Dit keer: het antwoord op vraag 13. En de nieuwe vraag 14.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Dit was vraag 13

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daaronder valt ook psychosociale veiligheid vraag 3 daarover. Ook voorlichting en onderricht zorgen voor een veilige werkomgeving: vraag 5. Daarbij speelt de preventiemedewerker een rol (vraag 6) door een actieve bijdrage te leveren aan gezond werk en het voorkomen van arbeidsongevallen (vraag 7). Zeggen we arbeidsongevallen, dan zeggen we BHV: vraag 8 en vraag 9. Daar eindigden we met risico-aansprakelijkheid: vraag 10, 11 en 12.

Dit was vraag 13: Wat is een arbocatalogus?

En dit is het antwoord op vraag 13

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een norm over het maximale geluidsniveau. Overigens schrijft de Arbowet niet voor hoe bedrijven deze normen moeten naleven. Alleen wat het resultaat moet zijn. Daarbij mogen bedrijven dus zelf uitmaken hoe zij dit aanpakken. Zij kunnen hun aanpak vervolgens vastleggen in een arbocatalogus.

> LEES OOK: Arbocatalogi voortaan maximaal 6 jaar geldig

Wat staat er in een arbocatalogus?

De catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Een arbocatalogus kan zijn opgesteld op sector- of bedrijfsniveau. Maar doorgaans doen de sociale partners dit op sector- of brancheniveau. Na het opstellen van de catalogus volgt een (beperkte) toetsing door de Inspectie SZW.

Bij controle op de naleving van de wet- en regelgeving over veilig en gezond werken houdt de Inspectie SZW rekening met oplossingen uit de arbocatalogus. Als bedrijven deze oplossingen op de goede manier gebruiken voor een mogelijk gevaarlijke situatie, accepteert de inspecteur dat als voldoende.

> KIJK HIER voor een overzicht van de 160 bestaande catalogi

Wat is een arbocatalogus? (vraag 14)

Arbocatalogus genegeerd: school aansprakelijk

En meteen maar een mooi stukje jurisprudentie over de arbocatalogus.

Een docente Duits op een gymnasium deelt een leslokaal met een collega. Die laatste heeft een oogafwijking en is slecht ter been. Daarom is er een podium gemaakt met een trapje van één trede. Na haar pensioen neemt de lerares Duits lesuren van haar over. Het trapje wordt verwijderd. In mei 2009 verstapt de lerares Duits zich en meldt zich arbeidsongeschikt. Na het ongeval haalt men de verhoging weg. De lerares stelt de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van haar ongeval. De verzekeraar wijst de aansprakelijkheid af.

Oordeel kantonrechter

Er is discussie over de hoogte van het podium. Daarom gaat de kantonrechter uit van een hoogte van niet meer dan 20 centimeter. Maar zo’n verhoging kan wel een onveilige situatie opleveren. Men kan er bijvoorbeeld over struikelen, ervan af vallen of zich verstappen bij het afstappen (zoals in deze zaak). Daarmee voldeed de inrichting van het lokaal niet aan de veiligheidseisen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden.

Want in de arbocatalogus staat dat de inrichting van zulke theorielokalen zo moet zijn dat de kans op ongelukken minimaal is. Aan deze eis voldeed het lokaal niet door de (onnodige) aanwezigheid van het podium. Ondanks dat in de catalogus ook staat dat een podium voor het bureau van een docent denkbaar is. En dat geen wet- of regelgeving een dergelijk podium verbiedt.

Want dat het niet verboden is om podia te gebruiken, wil nog niet zeggen dat ze onnodig kunnen blijven staan. Zeker niet als het veiliger is om ze weg te halen. De rechter wijst daarbij nog op artikel 3, lid 1, onder b Arbowet. Daarin staat dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Met dat doel moet hij gevaren bestrijden bij de bron. Zeker omdat scholieren rugzakjes en tassen op het podium legden, was een waarschuwing op zijn plaats geweest. De rechter wijst de vordering van de docente daarom toe.

(Kantonrechter Delft 12 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV9089)

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 14

Zo, dat weet u dan ook maar weer. Op naar de volgende vraag! In die vraag, vraag 14 alweer, gaan we nog even door op de arbocatalogus.

Vraag 14 luidt: Moet de werkgever zich houden aan de bepalingen van de arbocatalogus in zijn branche?

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Wat is een arbocatalogus? (vraag 14)

Reageer op dit artikel