Rechter: Lyme is beroepsziekte

Riemslag liep in 2003 door een tekenbeet de ziekte van Lyme op. Hij raakte enkele jaren arbeidsongeschikt en verbleef met tussenpozen in het ziekenhuis. Volgens Riemslag had hij de ziekte opgelopen tijdens zijn werk bij de veldpolitie van het regiokorps Zeeland. Daarom eiste hij dat de korpsleiding de ziekte van Lyme zou erkennen als beroepsziekte. Na afwijzing stapte Riemslag naar de rechter.