Bekijk alle artikelen

Richtlijn voor veilig gebruik ChatGPT

Richtlijn voor veilig gebruik ChatGPT

Gebruik deze richtlijn om te delen met medewerkers in je organisatie, zodat ze veilig gebruik kunnen maken van de chatbot ChatGPT.

Voorbeelddocument gedragscode e-mail- en internetgebruik

Voorbeelddocument gedragscode e-mail- en internetgebruik

Met dit voorbeelddocument 'Gedragscode e-mail- en internetgebruik' kun je werknemers informeren hoe zij hiermee om horen te gaan. Het document dient als kapstok en kan verder worden aangevuld.

Breng afspraken rondom de thuiswerkplek in beeld

Breng afspraken rondom de thuiswerkplek in beeld

Hoe kun je zo gezond mogelijk thuiswerken? Download onderstaande infographic met daarin arbotechnische tips voor de thuiswerkplek.

Voorbeeld thuiswerkovereenkomst

Voorbeeld thuiswerkovereenkomst

Thuiswerken vraagt om goede afspraken. Om misverstanden te voorkomen, kan een werkgever die afspraken vastleggen in een thuiswerkovereenkomst. Dit is in de meeste gevallen een arbeidsovereenkomst, maar kan ook de vorm hebben van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk.

Tipsheet voor de afhandeling van seksuele intimidatie

Tipsheet voor de afhandeling van seksuele intimidatie

Op grond van de Arbowet zijn werkgevers verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en moeten zij werknemers, klanten en cliënten tegen seksuele intimidatie beschermen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig.

Voorbeelddocument oefenjaarplan BHV

Voorbeelddocument oefenjaarplan BHV

Zelf een oefenjaarplan maken? Je doet het snel en gemakkelijk met dit invulbare voorbeelddocument voor een oefenjaarplan.

Voorbeelddocument Werkplekinstructiekaart (WIK)

Voorbeelddocument Werkplekinstructiekaart (WIK)

Een werkplekinstructiekaart (WIK) is bedoeld om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Hier vind je een voorbeelddocument om zelf een WIK te maken.