Bekijk alle artikelen

Geldt een bereikbaarheidsdienst als arbeidstijd? 

Geldt een bereikbaarheidsdienst als arbeidstijd?

Medewerkers van een ambulancedienst vorderen voor recht dat de aan hen opgedragen bereikbaarheidsdienst voor hen als eilanders geldt als arbeidstijd.

Gratis lunch op het werk: verkapt loon of arbobeleid?

Gratis lunch op het werk: verkapt loon of arbobeleid?

Een tuinbouwbedrijf biedt zijn werknemers een gratis gezonde lunch aan. Vallen deze maaltijden onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen? Of toch niet? De Hoge Raad geeft duidelijkheid.

60-plussers uitsluiten van ploegendienst: mag dat?

60-plussers uitsluiten van ploegendienst: mag dat?

Een werkgever bepaalt dat 60-plussers worden uitgesloten van drieploegendiensten. Is hier sprake van leeftijdsdiscriminatie of valt dit onder leeftijdsbewust personeelsbeleid? Het hof oordeelt in een kortgedingprocedure.

Werken hogere boetes tegen calculerende overtreders?

Werken hogere boetes tegen calculerende overtreders?

Hogere boetes om betere naleving van de wet af te dwingen. De Arbeidsinspectie denkt dat dit werkt bij de Wet arbeid vreemdelingen. Gaat die Wav-vlieger ook op voor Arbowet en Arbobesluit?

Bedolven onder dozen diepgevroren vis. Werkgever nalatig? 

Bedolven onder dozen diepgevroren vis. Werkgever nalatig?

Een werkgever krijgt een boete omdat hij niet heeft voorkomen dat een medewerker wordt bedolven onder dozen diepgevroren vis. Daardoor loopt die laatste ernstig letsel op. De werkgever bestrijdt nalatig te zijn geweest en stapt naar de rechter. 

Veiligheidsvoorschriften niet nageleefd. Taakstraf voor directeur blijft in stand

Veiligheidsvoorschriften niet nageleefd. Taakstraf voor directeur blijft in stand

Schijnveiligheid. Soms legt een bedrijf bepaalde veiligheidsvoorschriften enkel vast omdat dit verplicht is. Wat zijn de gevolgen voor het bedrijf als het fout gaat?

Deskundigenoordeel geen zekerheidje meer bij re-integratiegeschil

Deskundigenoordeel geen zekerheidje meer bij re-integratiegeschil

Een zieke werknemer brengt voor zowel werkgever als werknemer onzekerheid met zich mee. De belangen lopen bovendien niet altijd parallel. Niet vreemd dus dat daar nog weleens perikelen uit ontstaan.

Werkgever aansprakelijk voor psychische klachten advocaat?

Werkgever aansprakelijk voor psychische klachten advocaat?

Zijn de psychische klachten van een advocaat te wijten aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever? Het hof bekijkt deze zaak in hoger beroep van zowel werknemer als werkgever.

Boete voor verkeerd gebruik torenkraan met werkbak

Boete voor verkeerd gebruik torenkraan met werkbak

Een bedrijf krijgt een boete voor het niet volgen van de handleiding bij het gebruik van een torenkraan met werkbak. De rechtbank geeft de minister gelijk. Daarop gaat het bedrijf in hoger beroep bij de Raad van State.

Net in dienst en gelijk ziek. Heb je dan recht op loondoorbetaling?

Net in dienst en gelijk ziek. Heb je dan recht op loondoorbetaling?

Een werknemer meldt zich na een maand ziek en laat niets meer van zich horen. Moet de werkgever dan toch het loon doorbetalen?

Blootstelling aan chroom-6 per werknemer specificeren

Blootstelling aan chroom-6 per werknemer specificeren

30 oud-medewerkers stellen NedTrain aansprakelijk voor gezondheidsschade wegens blootstelling aan chroom-6 tijdens werkzaamheden. De rechtbank oordeelde dat NedTrain inderdaad aansprakelijk is voor de schade. Wat zegt het hof in hoger beroep?

Psychisch letsel door schadelijke werkomstandigheden? Bewijzen en onderbouwen!

Psychisch letsel door schadelijke werkomstandigheden? Bewijzen en onderbouwen!

Arbeidsongeschikt worden door psychische klachten is geen pretje. Zeker niet als schadelijke werkomstandigheden daar de oorzaak van zijn. Maar alleen claimen dat gesprekken intimiderend zijn, is niet genoeg. Die claim moet je wel onderbouwen.

Klokkenluider of gefrustreerde werknemer?

Klokkenluider of gefrustreerde werknemer?

Een bakfietsfabrikant wil de arbeidsovereenkomst met een monteur via de rechter ontbinden. Is hier sprake van een moeilijke werknemer of verdient deze werknemer de klokkenluidersbescherming?

Thuiswerkbeleid leidt tot verstoorde arbeidsrelatie

Thuiswerkbeleid leidt tot verstoorde arbeidsrelatie

Een werkgever voert een thuiswerkbeleid in waarbij werknemers 3 dagen op locatie moeten werken. Een werknemer weigert en dat leidt tot een verstoorde arbeidsrelatie. Wie trekt hier aan het langste eind?

Een hoop gedoe rondom een concurrentiebeding

Een hoop gedoe rondom een concurrentiebeding

Een werkneemster wordt op staande voet ontslagen nadat zij weigert een arbeidscontract te tekenen met een concurrentiebeding van vijf jaar. Is zo'n concurrentiebeding wel rechtsgeldig? En het ontslag op staande voet?

Foto: ANP

Daarom legt de rechtbank SABIC een miljoenenboete op

Op 30 januari 2024 legt de rechtbank Oost-Brabant het petrochemische bedrijf SABIC Limburg BV een geldboete op van 10 miljoen euro. Die miljoenenboete kreeg het wegens vier incidenten met ernstige gevolgen voor mens en milieu, waaronder twee arbeidsongevallen.

Goed werkgeverschap betaalt zich uit

Goed werkgeverschap betaalt zich uit

Een arbeidsongeschikte werknemer vordert doorbetaling van loon nadat de werkgever een loonstop heeft afgekondigd. Heeft de werkgever alles gedaan om deze werknemer succesvol te laten re-integreren?

Ook simpele werkzaamheden horen thuis in de RI&E

Ook simpele werkzaamheden horen thuis in de RI&E

Heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden? Of is de werkneemster van haar eigen paard gevallen en probeert ze nu de schade op haar werkgever te verhalen? Kortom: is hier sprake van een arbeidsongeval of niet?