Bekijk alle artikelen

Checklist beeldschermwerk

Checklist beeldschermwerk

Langdurig beeldschermwerk brengt risico's met zich mee. Gebruik de onderstaande checklist om een beeld te krijgen van jouw situatie. Lees wat je kunt doen om de mogelijke negatieve gevolgen van langdurig beeldschermwerk te beperken.

Checklist aandachtspunten seksuele intimidatie

Checklist aandachtspunten seksuele intimidatie

Wil je de kans op seksuele intimidatie op het werk verkleinen? Gebruik dan de 'Checklist aandachtspunten seksuele intimidatie'.

Checklist veilig werken in besloten ruimtes

Checklist veilig werken in besloten ruimtes

Werken in besloten ruimtes brengt risico's met zich mee. Vul deze checklist in om mogelijke risico's in beeld te krijgen.

Checklist melden ongeval

Checklist melden ongeval

Volgens de Arbowet moet een werkgever een ernstig arbeidsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Is er sprake van een ongeval binnen een organisatie? Gebruik dan deze checklist.

Checklist RI&E bij kleine organisaties

Checklist RI&E bij kleine organisaties

Ga je aan de slag met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij een kleine organisatie? Vul deze checklist in ter voorbereiding.

Stappenplan misstand melden

Stappenplan misstand melden

Voor melders van misstanden is het niet altijd duidelijk welke stappen ze kunnen zetten en welke rechten zij daarbij hebben. Deze infographic van het Huis voor Klokkenluiders brengt de stappen in beeld.

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

De bescherming voor klokkenluiders is door een Europese richtlijn uitgebreid. Dit dwingt bedrijven hun interne procedures aan te scherpen. In deze checklist lees je wat je moet doen.

Checklist inspectie heftruck

Checklist inspectie heftruck

Werk je met een heftruck? Gebruik dan de 'Checklist inspectie heftruck' voor een grondige, stapsgewijze inspectie van een heftruck. Zo weet je zeker of je veilig kunt werken met de heftruck.

Checklist RI&E Arbeidsmiddelen

Checklist RI&E Arbeidsmiddelen

Deze checklist helpt om inzichtelijk te krijgen of de gebruikte arbeidsmiddelen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Checklist persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Checklist persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Zijn de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig op jouw werkplek? De Checklist persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) helpt je een antwoord te vinden op die vraag.

Checklist Voorkomen van aandoeningen aan de onderste ledematen

Checklist Voorkomen van aandoeningen aan de onderste ledematen

Arbeidsgerelateerde aandoeningen aan de onderste ledematen zijn beschadigingen van lichaamsstructuren, zoals pezen, spieren, zenuwen, gewrichten en bursae (slijmbeurzen). Deze checklist geeft zicht op de gevaren.

Checklist onderbelasting

Checklist onderbelasting

Onderbelasting is een probleem dat om aandacht vraagt. Deze checklist helpt om de gezondheidsrisico's van onderbelasting in kaart te brengen.

Checklist verantwoordelijkheden en taken arbeidsomstandigheden

Checklist verantwoordelijkheden en taken arbeidsomstandigheden

Zijn de verantwoordelijkheden en taken voor arbeidsomstandigheden vastgelegd? Controleer het met deze checklist.

Checklist meldregeling misstanden

Checklist meldregeling misstanden

Iedere organisatie met 50 of meer werknemers moet een interne meldregeling hebben. Daarin staat onder andere de procedure voor het melden van (een vermoeden van) misstanden. Zo kunnen werknemers veilig en vertrouwelijk een melding doen als dat nodig is. Neem met deze checklist de meldregeling van de organisatie onder de loep.

Checklist Veilig huisbezoek

Checklist Veilig huisbezoek

Bij bezoeken aan huis kunnen risicofactoren spelen. Schat ze goed in met deze checklist Veilig huisbezoek en neem de juiste maatregelen.

Checklist aandachtspunten fysieke werkzaamheden in kaart brengen

Checklist aandachtspunten fysieke werkzaamheden in kaart brengen

Fysieke belasting, veel werkenden ervaren het dagelijks. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid. 

Checklist voorlichting en onderricht

Checklist voorlichting en onderricht

Voorlichting en onderricht zijn basiselementen in het arbobeleid. Zonder kunnen werknemers niet veilig en gezond werken.

Checklist RI&E fysieke belasting

Checklist RI&E fysieke belasting

In elke RI&E moet het thema fysieke belasting aan bod komen, of fysieke belasting nu een risico vormt of niet.