Bekijk alle artikelen

Checklist melden ongeval

Checklist melden ongeval

Volgens de Arbowet moet een werkgever een ernstig arbeidsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Is er sprake van een ongeval binnen een...

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

De bescherming voor klokkenluiders is door een Europese richtlijn uitgebreid. Dit dwingt bedrijven hun interne procedures aan te scherpen. In deze...

Checklist inspectie heftruck

Checklist inspectie heftruck

Werk je met een heftruck? Gebruik dan de 'Checklist inspectie heftruck' voor een grondige, stapsgewijze inspectie van een heftruck. Zo weet je zeker...

Checklist RI&E Arbeidsmiddelen

Checklist RI&E Arbeidsmiddelen

Deze checklist helpt om inzichtelijk te krijgen of de gebruikte arbeidsmiddelen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de...

Checklist persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Checklist persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Zijn de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig op jouw werkplek? De Checklist persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) helpt je een...

Checklist Voorkomen van aandoeningen aan de onderste ledematen

Checklist Voorkomen van aandoeningen aan de onderste ledematen

Arbeidsgerelateerde aandoeningen aan de onderste ledematen zijn beschadigingen van lichaamsstructuren, zoals pezen, spieren, zenuwen, gewrichten en...

Checklist onderbelasting

Checklist onderbelasting

Onderbelasting is een probleem dat om aandacht vraagt. Deze checklist helpt om de gezondheidsrisico's van onderbelasting in kaart te brengen.

Checklist verantwoordelijkheden en taken arbeidsomstandigheden

Checklist verantwoordelijkheden en taken arbeidsomstandigheden

Zijn de verantwoordelijkheden en taken voor arbeidsomstandigheden vastgelegd? Controleer het met deze checklist.

Checklist meldregeling misstanden

Checklist meldregeling misstanden

Iedere organisatie met 50 of meer werknemers moet een interne meldregeling hebben. Daarin staat onder andere de procedure voor het melden van (een...

Checklist Veilig huisbezoek

Checklist Veilig huisbezoek

Bij bezoeken aan huis kunnen risicofactoren spelen. Schat ze goed in met deze checklist Veilig huisbezoek en neem de juiste maatregelen.

Checklist aandachtspunten fysieke werkzaamheden in kaart brengen

Checklist aandachtspunten fysieke werkzaamheden in kaart brengen

Fysieke belasting, veel werkenden ervaren het dagelijks. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid.

Checklist voorlichting en onderricht

Checklist voorlichting en onderricht

Voorlichting en onderricht zijn basiselementen in het arbobeleid. Zonder kunnen werknemers niet veilig en gezond werken.

Checklist RI&E fysieke belasting

Checklist RI&E fysieke belasting

In elke RI&E moet het thema fysieke belasting aan bod komen, of fysieke belasting nu een risico vormt of niet.

Checklist beleid duurzame inzetbaarheid

Checklist beleid duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid heeft met allerlei verschillende factoren te maken. Om werknemers duurzaam inzetbaar te houden, kun je dus ook op...

Checklists keuze arbodienst

Checklists keuze arbodienst

Een arbodienst adviseert en ondersteunt op het gebied van gezondheid en veiligheid. De keuze voor de juiste arbodienst is een belangrijk onderdeel...

Checklist algemene en specifieke voorlichting

Checklist algemene en specifieke voorlichting

Voorlichting en onderricht aan nieuwe medewerkers bestaan altijd uit een algemeen en uit een specifiek deel.

Handige checklist voor het basiscontract

Handige checklist voor het basiscontract

Er gelden wettelijke vereisten voor het basiscontract dat een werkgever sluit met een arbodienstverlener, zoals een arbodienst of bedrijfsarts. Aan...

Checklist: voorlichting en onderricht gevaarlijke stoffen

Checklist: voorlichting en onderricht gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen brengt voor medewerkers aanzienlijke risico's met zich mee. Daarom moeten zij weten hoe zij veilig en gezond met...

Checklist agressie in fysieke ruimtes

Checklist agressie in fysieke ruimtes

Een veilige fysieke omgeving verkleint de kans op agressie en geweld. Deze checklist besteedt aandacht aan verschillende aspecten om geweld en...

Checklist RI&E voor hybride werken 

Checklist RI&E voor hybride werken

Hybride werken brengt nieuwe risico´s met zich mee. De werkgever moet hier zicht op hebben. En dat betekent dat hij ook passende maatregelen moet...