Miljoenen vroeg dood door verontreiniging

Als landen er niet voor zorgen dat mensen kunnen werken en leven in een schone, gezonde omgeving, zullen er miljoenen ziek worden en te jong sterven. Dat concludeert de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Uit onderzoek van de WHO blijkt dat wereldwijd bijna één op de vier sterfgevallen is te wijten aan werken of leven in een verontreinigde omgeving.

Externe factoren

Externe factoren als klimaatverandering, blootstelling aan chemische stoffen, UV-straling en verontreiniging van lucht, grond en water, zouden in 2012 hebben geleid tot de vroegtijdige dood van 12,6 miljoen mensen. Alleen in Europa staat de teller al op 1,4 miljoen sterfgevallen. “Er is dringend behoefte aan investeringen in strategieën om milieurisico’s op werkplekken en in huizen en steden te verminderen”, zegt WHO-directeur dr. Maria Neira. “Zulke investeringen kunnen zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de stijgende wereldwijde last van cardiovasculaire en respiratoire ziekten, verwondingen en kanker, en daardoor leiden tot een directe besparing in de kosten voor gezondheidszorg.”

Investeringen

De tweede editie van het rapport Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks laat zien dat maar liefst 8,2 miljoen mensen sterven aan niet-overdraagbare aandoeningen veroorzaakt door inademing van verontreinigde lucht (inclusief blootstelling aan sigarettenrook van derden). Hiermee zijn deze ziekten, waaronder verschillende vormen van kanker, beroertes, hartaandoeningen en chronische ademhalingsproblemen, goed voor bijna twee derde van het aantal sterfgevallen door verontreiniging van de omgeving.

Schonere lucht

Volgens het RIVM is de lucht in Nederland sinds de jaren zeventig schoner geworden. “Sinds de jaren zeventig wordt in Nederland gemeten hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zitten. Stoffen als zwaveldioxide, grof stof en benzeen waren vroeger een probleem. Door allerlei maatregelen zijn de gemiddelde concentraties van verontreiniging de laatste jaren sterk gedaald”, aldus het RIVM.

Bron: Wereld Gezondheidsorganisatie