Checklist Voorkomen van aandoeningen aan de onderste ledematen

Arbeidsgerelateerde aandoeningen aan de onderste ledematen zijn beschadigingen van lichaamsstructuren, zoals pezen, spieren, zenuwen, gewrichten en bursae (slijmbeurzen). Deze checklist geeft zicht op de gevaren.