Pascal Willems

Advocaat Arbeidsrecht en Gezondheidsrecht

Pascal noemt zichzelf een gespecialiseerde generalist. Zijn specialisaties zijn arbeidsrecht, gezondheidsrecht, arbeidsongeschiktheidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en privacyrecht. Al deze rechtsgebieden hebben raakvlakken en komen vaak samen. Door zijn brede kennis en ervaring ziet hij verbanden die een ander niet ziet.

Deskundigenoordeel geen zekerheidje meer bij re-integratiegeschil

Deskundigenoordeel geen zekerheidje meer bij re-integratiegeschil

Een zieke werknemer brengt voor zowel werkgever als werknemer onzekerheid met zich mee. De belangen lopen bovendien niet altijd parallel. Niet vreemd...

Praktijkgids Arbeidsomstandigheden

Praktijkgids Arbeidsomstandigheden

De informatie in deze praktijkgids is belang voor iedereen die arbeidsomstandighedenbeleid in hun werkpakket heeft. Maar ook voor iedereen die vragen...

Houdt een zerotolerance veiligheidsbeleid stand?

Houdt een zerotolerance veiligheidsbeleid stand?

Een werkgever ontslaat een werknemer die zich niet houdt aan de zeer strenge veiligheidsinstructies. De werknemer gebruikte zijn PBM niet. Maar...

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Als een zieke medewerker onder behandeling is van een specialist, vraagt de bedrijfsarts regelmatig medische informatie op. De werknemer dient...

Privacy en verzuimbegeleiding, zo staat het ermee 

Privacy en verzuimbegeleiding, zo staat het ermee

Privacy van zieke werknemers vormt nog wel eens een uitdaging. Wat is de huidige stand van zaken rond privacy en verzuimbegeleiding?

Een studiekostenbeding, mag dat in arboland? 

Een studiekostenbeding, mag dat in arboland?

Arboprofessionals zijn genoodzaakt om regelmatig (bij)scholing te volgen. Wanneer mag de werkgever voor opleidingen in arboland een...

Als de werkgever wil kijken in de zakelijke e-mail van een werknemer

Als de werkgever wil kijken in de zakelijke e-mail van een werknemer

Werkgevers moeten rekening houden met de privacy van werknemers. Maar wat als een werkgever in de zakelijke e-mail van een medewerker wil kijken....

Boek: Praktijkgids Arbeidsomstandigheden 2023

Boek: Praktijkgids Arbeidsomstandigheden 2023

In deze praktijkgids vindt u veel informatie die van belang is voor iedere (staf)functionaris met het arbeidsomstandighedenbeleid in zijn pakket,...

Deze werkgever stelt de arbodienst aansprakelijk voor slecht werk bij verzuimbegeleiding

Deze werkgever stelt de arbodienst aansprakelijk voor slecht werk bij...

Een werkgever die een (gecertificeerde) arbodienst of een bedrijfsarts heeft ingeschakeld voor verzuimbegeleiding, mag er vanuit gaan dat het met de...

Werkgever, volg niet klakkeloos het oordeel en advies van de bedrijfsarts

Werkgever, volg niet klakkeloos het oordeel en advies van de...

Je schakelt als werkgever een bedrijfsarts in om een zieke werknemer te begeleiden en volgt het advies van de bedrijfsarts nauwgezet op. Maar tegen...