artikel

Achter het net

Geen categorie

De kantonrechter kan niet direct tot een oordeel over de aansprakelijkheid van werkgever komen. Eerst moet de werkneemster uitgebreid aangeven waaruit de opgedragen werkzaamheden hebben bestaan, de wijze waarop deze moesten worden uitgevoerd en wat de relatie is met de klachten.

 

Hieruit komt naar voren dat werkneemster in de drie jaar voorafgaand aan de uitval op wisselende projecten is ingezet. De werkzaamheden van werkneemster bestonden uit het voeren en bijwonen van besprekingen, notuleren, telefoneren, en het lezen van stukken. Werkneemster werkte gemiddeld acht tot tien uur per dag. Ze deelde haar werk en de pauzes zelf in. Bovendien werden de werkzaamheden afgewisseld met koffiedrinken en veelvuldig collegiaal overleg. De vrouw is niet op haar werktempo aangesproken. Ze heeft daarnaast nooit de werkdruk met werkgever besproken of gevraagd om extra ondersteuning.

 

Op basis van deze motivering komt de kantonrechter tot de conclusie dat de werkgever niet aansprakelijk is voor de schade. Doorslaggevend daarbij is de omstandigheid dat werkneemster zelf haar werkzaamheden mocht indelen, het werk afwisselend was en dat de vrouw zelf verdere afwisseling kon aanbrengen door pauze te nemen. Bovendien mag van werkneemster worden verwacht dat zij met pauzes ook daadwerkelijk voldoende afwisseling in haar werk aanbrengt, zeker op het moment dat er klachten ontstaan. Tot slot overweegt de kantonrechter dat de werkdruk niet voor haar uitval bij werkgever ter sprake is gebracht. Daardoor is werkgever de kans ontnomen om voortijdig maatregelen te nemen. De werkgever is mede daardoor niet tekortgeschoten in zijn zorgplicht zodat de claim van werkneemster moet worden afgewezen.

 

De werkneemster meent in deze zaak te kunnen volstaan met de simpele mededeling dat zij tijdens haar werk polsklachten heeft opgelopen en werkgever daarvoor aansprakelijk is. Zij vindt echter een kritische rechter op haar weg. De stelling dat de klachten door de werkzaamheden zijn ontstaan verwijst hij naar het land der fabelen. De werkneemster moet eerst maar eens uitgebreid motiveren waaruit de werkzaamheden hebben bestaan en wat volgens haar de relatie is met de klachten. Op basis van dit relaas oordeelt de rechter dat de werkzaamheden dermate afwisselend zijn dat de klachten daardoor niet zijn ontstaan. Zonder deugdelijke onderbouwing van de claim vist een werknemer dus al snel achter het net.

 

Rechtbank Amsterdam, Sector Kanton, Locatie Amsterdam, CV 01-1840.3, niet gepubliceerd.

 

Reageer op dit artikel