artikel

Op verschillende websites is achtergrondinformatie over asbest te vinden. Op de site van het ministerie van Sociale Zaken staat een dossier over veilig werken met asbest, bij Senter Novem is het landelijke meldpunt gevestigd, Wikipedia besteedt er veel ruimte aan en de SCA doet in certificatie. De site van het ministerie van VROM heeft ook een dossier over asbest. De rubriek met vragen en antwoorden biedt over het onderwerp beknopte, duidelijke en volledige informatie. Die informatie is vooral geschreven voor de particulier die asbest aantreft in of om zijn woning, maar is voor een deel bruikbaar bij een informatiecampagne als er in een bedrijf asbest wordt gevonden. Over asbest is nogal wat wet- en regelgeving opgesteld. Zoals het een ministerie betaamt wordt ernaar verwezen; deze informatie staat overigens op de site van InfoMil. Er is bij VROM een groot aantal publicaties verschenen over asbest in bedrijven en instellingen, wetgeving en het optreden bij een brand waarbij asbest vrijkomt. Alle publicaties kunnen gratis van de site worden gedownload.

 

Ook het parlement spreekt geregeld over het onderwerp. De betreffende Kamerstukken zijn eveneens op de site te vinden.

 

Een selectie van relevante links over asbest completeert het dossier.

 

 

Wat meer op de praktijk gericht is de website Asbest.net, een productie van ingenieursbureau Oesterbaai. In beknopte stukjes wordt veel informatie gegeven over de soorten asbest, de toepassing, de wetgeving, het risico en de verwijdering van asbest. Omdat asbest in toepassingen en producten niet gemakkelijk te herkennen is, wordt op de site een overzicht gegeven van toepassingen en producten waarin asbest zou kunnen voorkomen.

 

Daarbij staat ook waar het kan worden gevonden, hoe het product te herkennen is en welke soort asbest ervoor is gebruikt. Aan het overzicht is goed te zien dat asbest werkelijk overal voor en in werd gebruikt. Van de rubriek risico’s word je ook al niet vrolijk.

 

Hier is onder meer een lijst te vinden van beroepen waarbij je aan asbest kunt worden blootgesteld. Met een online beoordelingsformulier kan eenvoudig worden bepaald tot welke risicogroep een gebouw behoort wanneer onder bepaalde omstandigheden asbest is aangetroffen. Er volgt een score waaruit blijkt of sanering dringend nodig is of dat er nog even kan worden gewacht. Raad eens welk bedrijf kan helpen bij de sanering.

 

 

Hier staat alles over asbest. Tenminste, zo kondigt de site zichzelf aan. En er staat veel op, dat moet worden gezegd. Maar hoe betrouwbaar is die informatie? Achter de site zit namelijk communicatiebureau Mesic en het is onduidelijk waar dit bureau zijn informatie over de toepassingen en risico’s van asbest vandaan haalt. Dat de site door een communicatiebureau wordt onderhouden is goed te zien. Ze is minder saai dan menig andere over dit onderwerp. De informatie lijkt te zijn verzameld van andere sites over asbest. De pagina’s met overzichten van bedrijven die kunnen helpen bij de analyse van asbest en het verwijderen ervan zijn heel nuttig, omdat die nergens anders te vinden zijn. Het forum over asbest kan heel praktisch zijn, maar wordt nauwelijks gebruikt.

 

Jammer, want juist deze extra functionaliteit maakt de site een regelmatig bezoek waard.

 

En daarbij komen dan ook nog eens een aantal downloads en enkele tools. Het proberen waard, maar toets de juistheid van de informatie voor de zekerheid aan een van de andere hier genoemde sites.

 

 

Reageer op dit artikel