artikel

BERT VAN SETERS

Geen categorie

Medische advisering over de aanpak/ beoordeling van arbeidsmogelijkheden bij gezondheidsklachten, al dan niet verband houdend met het werk. Daarnaast ook preventieve advisering ter bevordering van de gezondheid van de werkende mens.

 

Ik kies voor zo klantgericht mogelijke dienstverlening met kortere lijnen en directere betrokkenheid bij de klant (maatwerk) dan bij een arbodienst mogelijk is.

 

Eerst was er een beweging om verzuimende medewerkers weg te houden bij de verondersteld medicaliserende bedrijfsarts. De laatste jaren zie ik daarin een ommekeer. Door zijn kennis van zowel medische als niet-medische aspecten blijkt de bedrijfsarts de deskundige om juist te demedicaliseren. Bij aspecifieke nekklachten bijvoorbeeld, ga ik niet per definitie het hele medische circuit doorlopen. Ik vraag in eerste instantie door, om te kijken of er eventueel sprake is van achterliggende psychische problematiek.

 

In de eerste plaats de houding van de leidinggevende. Hij of zij moet bovendien zorgen voor korte lijnen tussen alle betrokken partijen. En als derde punt wil ik noemen: een goede (interne) regelgeving en registratie (dossiervorming). De eigen verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer staat daarbij centraal.

 

Ja, vooral met P&O’ers die ook preventiemedewerker zijn of preventiemedewerkers die bemoeienis hebben met het verzuimbeleid in een organisatie.

 

Door samenwerken kunnen diverse deskundigen bijdragen aan een beter eindresultaat. Als partijen elkaar de ruimte geven, is de combinatie meer waard dan de som van de afzonderlijke delen. Belangrijk daarbij is een goede balans tussen praten en produceren.

 

Richtlijnen bieden een prettig houvast. Maar de toepassing ervan blijft maatwerk. Mijn vak is mensenwerk: ieder probleem is uniek. Een preventie- of werkhervattingsadvies dat de toets der kritiek kan doorstaan, bestaat niet zonder een voorafgaande grondige analyse. Uiteindelijk geldt dat elke afwijking van een richtlijn is toegestaan, als die maar goed is onderbouwd. De STECR-richtlijn bij arbeidsconflicten hanteert in principe een afkoelingsperiode van maximaal veertien dagen. Maar als er daarvoor al sprake was van psychische problematiek kan een langere verzuimperiode gerechtvaardigd zijn.

 

Gezien de trend dat organisaties zich steeds meer beperken tot hun core business, is de overstap naar een all-inpakket van verzekeringen in combinatie met arbodienstverlening verleidelijk. Ik vraag mij wel af of de werkgever de zorg voor zijn belangrijkste bedrijfskapitaal, het personeel, volledig uit handen moet geven.

 

Daar kan ik kort over zijn: (werk) stress door de almaar groeiende prestatiedruk.

 

Met de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing van de beroepsbevolking komt er steeds meer aandacht voor inzetbaarheid en vitaliteit. Doordat er meer mensen ‘met een vlekje’ aan het werk zijn, verwacht ik dat de behoefte aan arbodienstverlening zal toenemen. Daarnaast is de verschuiving van arbeidsgerelateerde naar algemene gezondheidsmonitoring of bevordering in allerlei programma’s al ingezet.

 

info

 

Zie: BETER Centrum Arbeid & Gezondheid: www.bcag.nl

 

 

Reageer op dit artikel