artikel

Duur muurtje

Geen categorie

De chauffeur heeft zijn vrachtwagen op een terrein geparkeerd naast een muurtje met een hoogte en breedte van 25 centimeter. Als hij uit zijn vrachtwagen stapt, valt hij op een ongeveer 1,5 meter lager gelegen deel van het bedrijfsterrein, aan de andere kant van het muurtje. Bij de ingang van het terrein staat een informatiebord, waarop is vermeld: ‘P in de vakken’. Voor vrachtwagens zijn er geen aangegeven parkeervakken. Geparkeerd wordt op eigen initiatief. De chauffeur en zijn collega’s parkeerden regelmatig op deze plek.

 

De werkgever stelt dat er voor vrachtwagens wel aangewezen parkeervakken zijn, zodat op de betreffende plek niet hoefde te worden geparkeerd. Verder stelt de werkgever dat de chauffeur zijn vrachtwagen zo dicht naast het muurtje heeft geparkeerd, dat hij niet meer tussen het muurtje en de vrachtauto kon staan, maar vermoedelijk op het muurtje is gaan staan, vervolgens daarvan is afgegleden en naar beneden is gevallen. Daarom is er volgens hem sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een val bij het uitstappen uit een vrachtwagen is volgens de werkgever een zo alledaagse situatie dat de zorgplicht van de werkgever hier geen betrekking op heeft. Daarbij komt dat de werknemer een zeer ervaren werknemer is die goed bekend is met de situatie.

 

De kantonrechter denkt hier heel anders over. Hij oordeelt dat van de werkgever had mogen worden verwacht dat hij aandacht zou schenken aan deze situatie. Dit vanuit het perspectief dat chauffeurs achterwaarts uit hun vrachtauto stappen en zodoende valrisico lopen, omdat zij of te dicht op het muurtje hebben geparkeerd en daarop stappen, of bij het achteruitstappen hun evenwicht verliezen en over het muurtje vallen.

 

Deze situatie had de werkgever ertoe moeten bewegen maatregelen te nemen in fysieke zin of een parkeerverbod in te voeren en te handhaven. Omdat de werkgever dit heeft nagelaten, is hij in zijn zorgplicht tekortgeschoten. De letselclaim van de werknemer moet dan ook worden gehonoreerd.

 

OPMERKING

 

Op het eerste gezicht lijkt dit een alledaagse situatie. De chauffeur en zijn collega’s parkeerden immers altijd op deze manier. Totdat het een keer goed fout ging. Op grond van deze uitspraak blijkt maar weer eens dat de werkgever steeds moet nagaan of alledaagse situaties onveilig kunnen zijn. Zelfs als de werknemer hier geen probleem van maakt en hiermee heeft leren omgaan. Juist dan is oplettendheid geboden.

 

 

Rechtbank Utrecht, Sector kanton, uitspraak d.d. 12 december 2007, LJN BC0257

 

Reageer op dit artikel