artikel

Een boekje tegen een vies goedje

Geen categorie

Voor een gemiddeld metaalbedrijf laat het gezondheidsrisico van een specifieke metaalbewerkingsvloeistof zich lastig bepalen. Dat komt onder andere omdat de informatie op het veiligheidsinformatieblad vaak moeilijk te begrijpen is. Verder is deze informatie niet altijd volledig en ook niet altijd afgestemd op het feitelijke gebruik. Bijkomend probleem is dat alternatieve informatiebronnen moeilijk te raadplegen zijn. Daarvoor is de in binnen- en buitenland ruimschoots aanwezige kennis namelijk te zeer verspreid over tal van bronnen.

 

Om in deze situatie verbetering te brengen, ondernamen de Vereniging FME-CWM, de Koninklijke Metaalunie en de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie in 2005 actie. In het kader van het Programma Versterking Arbobeleid Stoffen (VASt) schreven zij een handboek voor het werken met de vloeistoffen.

 

Het handboek Veilig en gezond werken met metaalbewerkingsvloeistoffen gaat over de stoffen, blootstelling en preventiemaatregelen. Het kent drie insteken: de aanpak van knelpunten; werken volgens goede praktijkvoorbeelden en het werken met vastgelegde procedures ter verankering van veilig werken. Per insteek telt het boek zes tot negen werkbladen, die volgens een vast stramien zijn opgebouwd. Elk werkblad bevat oorzaken, aanbevelingen voor oplossingen en tips voor het voorkomen van knelpunten. Deze informatie wordt aangevuld met fotomateriaal, omschrijvingen van goede praktijken en verschillende soorten werkafspraken.

 

Het handboek begint met de test ‘veilig werken met een metaalbewerkingsvloeistof ’. Deze maakt gebruik van een eenvoudige scorelijst voor zowel het gevaar als de blootstelling. Bedrijven kunnen de test als een eerste ‘screening’ gebruiken om te bepalen of ze in de huidige situatie al veilig werken. De test bestaat uit enkele vragen, waarvan de antwoorden de gebruiker naar de toepasselijke werkbladen leiden.

 

Het handboek beslaat 36 pagina’s. Doordat een conceptversie is voorgelegd aan medewerkers van twintig verschillende metaalbedrijven, is het goed afgestemd op de praktijk.

 

Behalve met het handboek, zijn de werkgeversorganisatie ook nog bezig geweest om een richtlijn op te stellen voor de inhoud van de veiligheidsinformatiebladen over metaalbewerkingsvloeistoffen. Zoals gezegd, laat de kwaliteit van deze informatiebladen momenteel te wensen over. De richtlijn zou hier verbetering in moeten brengen. Er bleek echter onvoldoende draagvlak om de richtlijn gelijk met het handboek te realiseren.

 

MEER INFORMATIE

 

Leden van de FME-CWM en Metaalunie kunnen het handboek Veilig en gezond werken met metaalbewerkingsvloeistoffen gratis downloaden op www.preventiemedewerker.fme.nl.

 

 

Reageer op dit artikel