artikel

Eerste masters in publieke veiligheid

Geen categorie

Elke ramp of incident stelt ons maatschappelijk en individueel risicobewustzijn op scherp. Sociale veiligheid blijft dan ook een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Organisaties moeten gebeurtenissen managen waarbij aanzienlijke individuele en collectieve risico’s aanwezig zijn die steeds complexer worden. Een aantal factoren is hieraan debet, zoals de toename van internationale en nationale wet- en regelgeving, het aansprakelijkheidsbewustzijn bij publiek en pers, redding- en hulporganisatie die geen extreme risico’s accepteren en de toegenomen complexiteit van communicatie en transportnetwerken. Het gevolg van dit alles is dat professionals en managers hun kennis en competenties moeten blijven aanpassen aan de steeds veranderende factoren.

 

De Master of Public Safety opleiding richt zich op een systeembenadering van publieke veiligheid, op bestuurlijk en operationeel niveau. De rode draad binnen de opleiding is het concept ‘integrale veiligheid’ dat pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg omvat. De deelnemer leert in de opleiding de verschillende onderdelen te combineren die in risicovolle situaties en rampen aan de orde komen. De kennis en vaardigheden uit de opleiding kunnen in een groot aantal domeinen worden toegepast. In de eerste deelnemersgroep waren dan ook vertegenwoordigers uit de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid, de inspectiediensten, de hulpdiensten, zoals brandweer en GHOR, de Onderzoeksraad en het bedrijfsleven. De diversiteit kwam ook tot uiting in het afsluitende masterassignment (afstudeerscriptie). De onderwerpen waren zeer uiteenlopend van ‘Hoe ga je om met een groot feest in het centrum?’tot’Wat is de grootste bedreiging voor de rechterlijke macht?: De volgende twee nummers van Veiligheid zullen aandacht besteden aan twee afstudeeronderwerpen die momenteel actueel zijn.

 

Die actualiteit en de toepasbaarheid in ‘Master of Public Safety’ verwoordt Patrick Visser, werkzaam bij het Agentschap Telecom en alumnus van de opleiding, als volgt ‘Telecommunicatie is niet meer weg te den ken in de huidige maatschappij. In de digitale samenleving, waarin vrijwel iedereen gebruikmaakt van het elektronische communicatiedomein, is de maatschappelijke afhankelijkheid hiervan enorm toegenomen. Het toezichtdomein is te groot, het Agentschap Telecom is daarom noodzakelijk om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Deze keuzes worden gemaakt met behulp van een risicoanalyse. Het is een belangrijk instrument om op transparante wijze focus aan te brengen en beperkte capaciteit, zowel op gebied van mensen en middelen effectief en efficient in te zetten. Het proces van risicobewustwording en risicoanalyse staat centraal in de opleiding en heeft mij een beter inzicht gegeven in de beleidskeuzes. Honderd procent zekerheid bestaat niet, het is de kunst van het laveren tussen technische oplossingen en bestuurlijk aanvaardbare risico.

 

De studie Master of Public Safety levert de tools voor een wetenschappelijke risicobenadering van de technische kansen en de bestuurlijke besluitvorming omtrent de gevolgen van de risico’s: Het eerste opleiding is inmiddels afgerond. Vrijdag 20 april2007 hebben elf geslaagden het Masterdiploma ‘Public Safety’ van de TU Delft ontvangen. Keynote speaker prof.mr. Pieter van Vollenhoven had nog een waardevolle tip voor de geslaagden, namelijk dat als het om veiligheid gaat, zij moeten beschikken over een lange adem.’Het is een lange weg die afgelegd moet worden; sprak Van Vollenhoven uit ervaring. ‘We zijn op de goede weg, maar nog lang niet waar we zijn moeten’.

 

Delft TopTech is op 30 mei 2007 gestart met de tweede jaargang van de opleiding Master of Public Safety. Voor meer informatie kijk op www.delft-toptech.nllmps

 

Delft TopTech, School of executive education van de TU Delft, is gericht op de ontwikkeling van midcareer professionals en managers en de organisaties waarin zij werken. Sinds 1987 verzorgen we executive masterprogramma’s, managementcursussen en incompanycursussen van internationale reputatie en allure. AI onze programma’s voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en accreditatievoorwaarden van de TU Delft. Ze zijn ontworpen om de innovatieve kracht en het talent van individuen en organisaties te versterken. Delft TopTech biedt diverse opleidingen op het gebied van veiligheidskunde, zowel in publieke veiligheid als arbeidsveiligheid. Voor meer informatie bel Petra Scheffers, 015 278 2757 of mail p.scheffers@delft-toptech.nl

 

Reageer op dit artikel