artikel

Emmertje saus

Geen categorie

De centrale vraag in deze zaak is of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Er bestaan geen arbovoorschriften voor het openen van emmertjes saus. Op het emmertje staat evenmin een instructie. Wel adviseert de fabrikant om bij problemen met het openen van de emmer een tangetje te gebruiken. Volgens de kantinemedewerkster had de werkgever het advies van de fabrikant moeten opvolgen. Hij had haar dus precies moeten instrueren met behulp van een tang een sausemmertje te openen. Daarnaast vindt de kantinemedewerkster het openen van de emmertjes te zwaar werk, terwijl er op het moment van het ongeval geen mannelijke collega aanwezig was om haar te helpen.

 

De kantonrechter en, in hoger beroep, het Gerechtshof oordelen echter dat de zorgplicht van de werkgever niet is geschonden. Dat het ongeval heeft plaatsgevonden, betekent niet dat het nodig was geweest om maatregelen te treffen om een dergelijk ongeval te voorkomen. Werkgevers hoeven namelijk alleen maatregelen te nemen wanneer een ongeval voorzienbaar is. Dit ongeval viel in de ogen van de rechtbank niet te voorzien. Daarnaast oordeelt het hof dat het advies van de fabrikant een tangetje te gebruiken niet is ingegeven om arbeidsongevallen als deze te voorkomen. Omdat het volgens het hof niet is aangetoond dat het openen van de sausemmers zwaar werk is, wijst het de claim van de werkneemster af.

 

Dat het gestelde ongeval heeft plaatsgevonden, betekent nog niet dat de zorgplicht van artikel 7:658 BW is geschonden. Voorzienbaarheid van een ongeval is volgens het hof het kernbegrip waar het allemaal omdraait. In deze zaak was het ontstaan van het ongeval niet te voorzien. Het openen van een emmertje saus is niet als een risicovolle bezigheid aan te merken. De werkgever had dan ook op geen enkele wijze maatregelen kunnen treffen om dit ongeval te voorkomen. Er moet wel enige zorgplicht door de werkgever zijn geschonden om tot aansprakelijkheid te komen. Deze uitspraak is dan ook in de lijn van de huidige rechtspraak, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen een ongelukkige samenloop van omstandigheden en het tekortschieten in de verantwoordelijkheid van de werkgever.

 

Gerechtshof te Den Bosch 10 mei 2005, niet gepubliceerd

 

Reageer op dit artikel