artikel

Fijn venijn

Geen categorie

Het beeld van het werken met nanodeeltjes in Nederland is verre van volledig, zoals de onderzoekers ook melden. Het blijkt dat men zich in de meeste bezochte bedrijven wel bewust is van potentiele risico’s. Ook worden beheersmaatregelen getroffen, maar of dat effectief is blijft onduidelijk. Dit komt omdat er weinig systematisch gemeten wordt, vooral door het ontbreken van goedkope meetapparatuur voor het meten van deeltjesaantallen en -grootten. Ook viel op dat de informatie-uitwisseling tussen bedrijven en in de keten gebrekkig is. Gepleit wordt voor het opstellen van een richtlijn met goede praktijken voor veilig werken met nanodeeltjes.

 

Minister Donner heeft de SER om advies gevraagd voor invulling van de beste voorzorgsmaatregelen, een Best Practices Richtlijn en de kennisverspreiding over dit onderwerp. Binnenkort wordt ook een ISO-publicatie over ‘Health and safety practices in occupational settings relevant to nanotechnologies’ verwacht. Bij de huidige onzekerheid over de mogelijke gezondheidsrisico’s bestaat behoefte aan duidelijke richtlijnen over beheersmaatregelen, meetstrategieen, voorlichting en gezondheidsmonitoring.

 

Borm P, Houbar, Linker F. Omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer. SZW Den Haag 2008 http://docs.minszw.nl/pdf/35/2008/35_2008_3_12183.pd

 

Reageer op dit artikel