artikel

Geen alternatief voor eigen BHV

Geen categorie

Bedrijven die denken met het inhuren van de calamiteitendienst aan hun BHV-verplichtingen te voldoen, kunnen nog wel eens van de koude kermis thuiskomen. De calamiteitendienst kan namelijk onmogelijk de eigen BHV geheel vervangen. De werkgever is immers wettelijk verplicht om de BHV zo te organiseren dat zij snel eerste hulp kan verlenen.

 

Artikel 2.17 van het Arbobesluit schrijft voor dat de BHV effectief moet kunnen optreden bij een ongeval of brand. Binnen een paar minuten moet zij eerste hulp kunnen geven en de brandbestrijding ter hand kunnen nemen. In het algemeen worden die paar minuten uitgelegd als drie minuten voor het verlenen van eerste hulp en vier voor het optreden bij brand. De RICAS-calamiteitendienst heeft echter een opkomsttijd van maximaal tien minuten. Daarmee haalt de dienst dus niet de wettelijk voorgeschreven opkomsttijd voor de BHV.

 

Hij is zelfs trager dan de overheidsbrandweer, die een verplichte wettelijke opkomsttijd van maximaal acht minuten heeft.

 

In principe kunnen bedrijven, aldus het artikel in ARBO, ook een complete BHV-organisatie inhuren bij de calamiteitendienst. Wij hebben daar zo onze bedenkingen bij. De BHV-taak kan immers niet los worden gezien van (kennis van) de bedrijfsactiviteiten.

 

Bovendien zijn kennis van het bedrijf en de bedrijfsgenoten een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende BHV-organisatie. Van extern ingehuurde BHV’ers kan niet worden verwacht dat zij precies weten wat er in een bedrijf speelt.

 

De werkgever die in zee gaat met de calamiteitendienst moet zich dus goed realiseren dat hij daarmee alleen ondersteuning in huis haalt: de dienst vervangt noch de brandweer, noch de eigen BHV.

 

RICAS zou zich moeten beperken tot het organiseren van een gezamenlijke bedrijfsbrandweerdienst op een industrieterrein. Daarbij zou het bedrijf de praktijk in de Europoort-Botlek als voorbeeld kunnen nemen. Bedrijven hebben daar naast een gezamenlijke brandweer elk afzonderlijk gewoon het wettelijk voorgeschreven minimumaantal BHV’ers voor de eerste gewenste inzet.

 

SAMENVATTING

 

Sinds begin vorig jaar organiseert de firma RICAS een zogenaamde calamiteitendienst. Zoals uit het aan deze dienst gewijde artikel in het septembernummer van ARBO blijkt, biedt deze dienst bedrijven onder andere een soort van bedrijfsbrandweer- en bedrijfshulpverleningsservice aan. Volgens Rob Poort en Arie van Soest vormt deze calamiteitendienst echter geen alternatief voor de eigen bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). De calamiteitendienst heeft namelijk een aanrijdtijd van maximaal tien minuten, terwijl de wet BHV’ers een opkomsttijd van drie tot vier minuten voorschrijft. Verder zijn Poort en Van Soest van mening dat het voor het goed functioneren van een BHV-organisatie noodzakelijk is dat de BHV’ers over kennis beschikken over het bedrijf, de daar werkzame medewerkers en de bedrijfsprocessen etc. BHV’ers van buiten kunnen hiervan nooit zo goed op de hoogte zijn als BHV’ers van het bedrijf zelf. Ook dat pleit er dus voor om niet met externe BHV’ers te werken.

 

 

Reageer op dit artikel