artikel

Gevaarlijke stoffen

Geen categorie

Bij het eerste ongeval wist het slachtoffer niet dat er benzine in het vat had gezeten.

 

Op het vat ontbrak een etiket of opschrift om hem daarop te wijzen. Had de werknemer van de benzine geweten, dan had hij de doppen van de vaten kunnen losdraaien om de dampen te laten ontsnappen. Het slachtoffer van het tweede ongeval had niet gezien dat een collega ‘s ochtends een zwarte emmer met licht ontvlambare snelreiniger op zijn lastafel had achtergelaten. Ook deze emmer was niet geetiketteerd. Deze emmer had afgesloten moeten zijn en in een afgesloten en goed geventileerde kast moeten zijn bewaard. Bovendien had de lasser voor aanvang van de laswerkzaamheden zijn lastafel en zijn directe werkomgeving moeten opruimen.

 

Bedrijven moeten meer oog krijgen voor orde en netheid en ervoor zorgen dat iedereen zijn eigen rotzooi opruimt. Hoe vaak zijn lassers niet bezig te midden van allerlei brandbare en ontvlambare stoffen en afval? Het slachtoffer droeg geen lasschort en geen lashandschoenen. Gezien de achtergelaten snelreiniger en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen had het metaalbedrijf meer toezicht moeten houden.

 

Bij beide ongevallen was er sprake van een ongewilde gebeurtenis bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen, waartegen de werkgevers onvoldoende voorzieningen hadden getroffen. De garage kreeg een boeterapport opgemaakt op basis van een overtreding van artikel 4.4 derde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, omdat de werknemer werkzaamheden had verricht aan een reservoir waarin zich restanten van een gevaarlijke stof bevonden. Het metaalbedrijf werd aangesproken op het tweede lid van hetzelfde artikel, wegens het verrichten van arbeid in aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. In beide gevallen had oplettendheid van werknemers en werkgevers de ongevallen kunnen voorkomen.

 

Reageer op dit artikel