artikel

Glijdende ponton

Geen categorie

Uit de verhoren van de betrokken werknemers wordt duidelijk waardoor het arbeidsongeval plaa t vond. Het slachtoffer had samen met zijn collega’s een shovel ingezet om de pontons uit de afzetcontainer te tillen. Aanvankelijk leek dat een eenvoudige klus. Al gauw ontdekten de werknemers echter dat de lepels van de shovel niet tussen de pontons en de zijkant van de container pasten. Daarop besloten de mannen om de bovenste ponton wat op te tillen aan de voorzijde van de container. Als ze daar dan een stuk stophout onder zouden leggen, zouden de lepels van de shovel wel tussen de onderste en de bovenste ponton passen. Toen de werknemers de bovenste ponton optilden, begon de ponton te schuiven en gleed hij van de lepels af. De werknemer met het stophout voor tussen de pontons in zijn hand kon niet meer op tijd wegkomen. Zijn hand raakte bekneld en rechterwijs- en middelvinger werden geamputeerd.

 

Uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie komt duidelijk naar vore n dat de werknemers zich niet bewust waren van het risico dat de ponton van de lepels kon afglijden. Ze waren ervan overtuigd dat hun methode de veiligste was.

 

De Arbeidsinspectie maakt een boeterapport op tegen de werkgever op basis van artikel 3.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever had voorzorgsmaatregelen moeten nemen tegen het gevaar om te worden getroffen of geraakt te worden door voorwerpen, producten of onderdelen. Voor zover hij dat niet geheel had kunnen voorkomen, had hij het zoveel mogelijk moeten beperken. Het Boetebureau legt de werkgever een boete op van 4000 euro.

 

Reageer op dit artikel