artikel

Grote organisaties nemen Arbo serieus

Geen categorie

Niet de wettelijke verplichtingen, maar de gezondheid van hun werknemers noemen de respondenten de belangrijkste reden voor het voeren van een arbobeleid. Dat wil overigens niet zeggen dat wet- en regelgeving geen overweging vormt. Slechts 36 procent van de ondervraagden noemt de wet spontaan als motief. Dat wil echter niet zeggen dat wettelijke verplichtingen geen stok achter de deur vormen voor deze organisaties: bijna de helft van de organisaties – 44 procent – stelt desgevraagd dat ze zonder wet- en regelgeving minder aandacht zou besteden aan arbeidsomstandigheden. Opmerkelijk: organisaties in de bouw en de industrie noemen de wet minder vaak als reden dan organisaties uit de publieke sector en de dienstverlening. Uit de casestudies bij het onderzoek blijkt dat voor bouw- en industriele bedrijven andere factoren een zwaardere rol spelen, zoals de vereisten van opdrachtgevers.

 

REDENEN ARBOBELEID

 

Aantal

 

%

 

Gezondheid/behoud personeel

 

137

 

92%

 

Verplichtingen (wettelijk/CAO)

 

53

 

36%

 

Economische motieven

 

35

 

23%

 

Morele motieven

 

19

 

13%

 

Imago

 

10

 

7%

 

Anders

 

11

 

7%

 

Totaal

 

149

 

100%

 

Meer antwoorden mogelijk

 

 

Arbomanagementsystemen zijn populair bij de organisaties uit het onderzoek. Maar liefst 62 procent zegt over een dergelijk samenhangend geheel van schriftelijk vastgelegde afspraken te beschikken. Van de ondervraagde organisaties hanteert 15 procent een VCA-gecertificeerd systeem; nog eens 13 procent werkt met een ander gecertificeerd systeem, zoals ISO, HKZ en TQM, aldus de onderzoekers. Nutteloosheid – geen opdrachtgever die erom vraagt – en de kosten vormen de belangrijkste redenen voor organisaties om niet met een gecertificeerd arbomanagementsysteem te werken.

 

AANWEZIGHEID ARBOMANAGEMENTSYSTEEM EN CERTIFICERING

 

 

Grote organisaties lijken zich bewust van het belang van voorlichting. Ze zeggen hun werknemers in te lichten over arbeidsomstandigheden zowel bij indiensttreding als regelmatig tijdens het dienstverband.

 

ONDERWERPEN WAAROP HET BEDRIJF PREVENTIEF BELEID HEEFT ONTWIKKELD

 

Aantal

 

%

 

Houding, repeterende bewegingen en beeldschermgebruik

 

121

 

83%

 

Ongewenste omgangsvormen

 

112

 

77%

 

Kracht zetten

 

88

 

60%

 

Lawaai

 

85

 

58%

 

Gevaarlijk werk

 

84

 

58%

 

Gevaarlijke stoffen

 

84

 

58%

 

Werkdruk

 

83

 

57%

 

Trillingen

 

31

 

21%

 

Geen

 

1

 

1%

 

Totaal

 

146

 

100%

 

Meer antwoorden mogelijk

 

 

Grote organisaties blijken behoorlijk actief op het gebied van preventie. Slechts een procent van de respondenten geeft aan dat zijn organisatie geen preventiebeleid voert. Maatregelen tegen repeterende bewegingen voeren de ranglijst van preventiemaatregelen aan, gevolgd door beleid tegen ongewenste omgangsvormen. Krap 60 procent van de ondervraagde organisaties zegt beleid te voeren tegen fysieke en fysische arbeidsrisico’s en werkdruk. 21 procent van de organisaties heeft maatregelen genomen tegen trillingen.

 

MOMENTEN WAAROP WERKNEMERS WORDEN INGELICHT OVER ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 

Aantal

 

%

 

Bij indiensttreding

 

134

 

89%

 

Tijdens dienstverband

 

130

 

87%

 

Tijdens vakopleiding

 

30

 

20%

 

Werknemers worden niet geinformeerd

 

1

 

1%

 

Weet niet/geen mening

 

1

 

1%

 

Anders, namelijk…

 

26

 

17%

 

Totaal

 

150

 

100%

 

Meer antwoorden mogelijk

 

 

Altijd gedacht dat de zorg voor arbeidsomstandigheden vooral op het bordje ligt van arbocoordinatoren en de directie? Mis: bij grote organisaties zijn personeelsfunctionarissen er het meest (65%) bij betrokken. Pas daarna komen de arbocoordinatoren (59%), gevolgd door de ondernemingsraden (51%). Directies blijken zich slechts bij 40 procent van de respondenten expliciet met arbeidsomstandigheden bezig te houden.

 

WIE HOUDEN ZICH EXPLICIET BEZIG MET ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN?

 

Aantal

 

%

 

Afdeling personeelszaken

 

98

 

65%

 

Arbocoordinator

 

89

 

59%

 

Ondernemingsraad

 

77

 

51%

 

Speciale arbocommissie

 

75

 

50%

 

Di rectie

 

60

 

40%

 

Interne arbodienst

 

12

 

8%

 

Anders, namelijk…

 

46

 

31%

 

Totaal

 

150

 

100%

 

Meer antwoorden mogelijk

 

 

WAT DOEN BEDRIJVEN MET INFORMATIE OVER BEDRIJFSONGEVALLEN?

 

Aantal

 

%

 

Rapportage opstellen

 

123

 

88%

 

Beleid maken voor preventie

 

105

 

76%

 

Bewaren

 

90

 

76%

 

Gebruiken voor bewustwording

 

69

 

50%

 

Publiek maken

 

11

 

8%

 

Weet niet/geen mening

 

3

 

2%

 

Anders, namelijk…

 

19

 

14%

 

Totaal

 

139

 

100%

 

Meer antwoorden mogelijk

 

 

Ongeveer de helft van de organisaties uit het onderzoek (47%) zegt bijzondere maatregelen te nemen om het aantal bedrijfsongevallen terug te dringen, zoals voorlichting en technopreventieve maatregelen. Zoals te verwachten valt, zijn deze organisaties vooral uit de bouw en industrie afkomstig (86%). Organisaties uit de dienstverlening (42%) en de publieke sector (33%) doen minder buiten de wettelijk verplichte maatregelen om. Bijna alle organisaties uit het onderzoek registreren ongevallen en maken beleid voor preventie.

 

Reageer op dit artikel