artikel

Letsel door laserbundel

Geen categorie

Rondom het historische gebouw staan steigers opgesteld. Werknemers van het schoonmaakbedrijf beginnen al vroeg in de morgen met het reinigen van de gevel. Staande op een van de steigervloeren richten zij de laserapparaten op de gevel. Een van de werknemers is belast met het testen van de aanwezige laserapparaten. Daartoe richt hij een laserapparaat op een sensor. Op het display is dan het aantal watts af te lezen.

 

De werknemer komt bij zijn ronde over de steigers op een plaats waar een andere schoonmaker aan het werk is met een laserapparaat. Samen beproeven zij de laser bij verschillende instellingen. De tester draagt hierbij als persoonlijk beschermingsmiddel een door de werkgever beschikbaar gestelde laserbril. Tijdens het testen raakt de laserstraal zijn oog. Het slachtoffer loopt hierdoor onherstelbaar letsel op aan zijn netvlies.

 

Laserstraling is een speciale vorm van zichtbare ultraviolet- of infraroodstraling met een hoge energie. De door de bundel veroorzaakte effecten zijn vooral van thermische aard. In dit geval werken de schoonmakers met een hoogvermogenlaser. Als een laserbundel iemand treft, verdampt het water in de lichaamscellen. Die kunnen door de drukstijging exploderen. Zo kan gemakkelijk zowel oog- als huidbeschadiging optreden. Door een verdere concentratie van de bundel door de ooglens, is het oog zeer gevoelig voor het verwoestende effect van de laserstraling. De bij het apparaat geleverde instructie vermeldt niets over afstellen en testen. De laserbril heeft bovendien de straling onvoldoende tegengehouden.

 

Aan het gebruik van laserapparaten kleeft een aantal risico’s. Zo moet de gebruiker erop bedacht zijn dat schade aan het oog en de huid ook kan ontstaan door reflectie. Verder vormen elektrocutie en het ontstaan van ozon risico’s. In de basisstrategie voor risicobeheersing is het belangrijk maatregelen te nemen om de gevaren te beperken (zie arbo-informatieblad AI 18 en ‘Laserveiligheid voor de laserwerker’, uitgave TU eindhoven). Daar hoort een instructie over veilig afstellen en testen van het laserapparaat zeker bij. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is een laatste stap, als alle andere maatregelen zijn genomen. De gekozen laserbril moet dan natuurlijk wel bescherming bieden tegen de straling van het gebruikte type laser.

 

Het bedrijf krijgt een boeterapport aangezegd op basis van artikel 7.3, vierde lid, van het arbeidsomstandighedenbesluit. Het onderzoek toont aan dat onvoldoende maatregelen zijn genomen om het gevaar zo veel als mogelijk te beperken.

 

Reageer op dit artikel